2022-2023

Uniwersytet Śląski

Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr 1: Archiwizacja i bezpieczeństwo danych, studia stacjonarne

2021-2022

Uniwersytet Śląski

Semestr 2: Foundations of algebraic geometry, studia stacjonarne

Semestr 2: Wybrane Zagadnienia Algebry, studia stacjonarne

Semestr 1: Geometria

Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr 2: Eksploracja danych, studia stacjonarne

Semestr 1: Archiwizacja i bezpieczeństwo danych, studia stacjonarne

2020-2021

Uniwersytet Śląski

Semestr 1: Elementy algebry abstrakcyjnej B, studia stacjonarne

Wszystkie materiały do kursu znajdują się na Moodle.

Semestr 1: Matematyka obliczeniowa, studia niestacjonarne

Wszystkie materiały do kursu znajdują się na Moodle.

Akademia Górniczo-Hutnicza

2019-2020

Uniwersytet Śląski

Semestr 2: Maturzysta

Semestr 2: Wstęp do Algebry Liniowej z Geometrią A, studia stacjonarne

Semestr 2: Wybrane Zagadnienia Algebry, studia stacjonarne

Semestr 2: Selected Topics in Algebra, studia nstacjonarne

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:00 -- 9:30 Wybrane metody algebraiczne

w./ćw. s. 233

9:45 -- 11:15 Wybrane metody algebraiczne

ćw. s. 225

11:30 -- 13:00 Matematyka obliczeniowa

lab., s. 425

Elementy algebry abstrakcyjnej B

ćw. s. 231

13:00 -- 13:45 Konsultacje

s. 527

Konsultacje

s. 527

13:45 -- 15:15 Wybrane metody algebraiczne

w./ćw. s. 208

15:30 -- 17:00 Kurs przygotowawczy z matematyki

s. 102

Seminarium ZAiTL

s. 553

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne i niestacjonarne: Wybrane metody algebraiczne

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Matematyka obliczeniowa

Semestr 1: Preparatory course

Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr 2: Archiwizacja i bezpieczeństwo danych, studia stacjonarne

Semestr 2: Metody rozpoznawania obrazów i podstawy uczenia maszynowego, studia stacjonarne

 • Projekt 1: AdaBoost dla pełnych danych oraz sieć neuronowa MLP.
 • Projekt 2: SVM użyty dla danych wygenerowanych przez prostą sieć CNN oraz MLP.
 • Projekt 3: SVM trenowany dla pełnych danych i wszystkich cech oraz zespołu ok.10 pod-klasyfikatorów SVM trenowanych na niepełnych danych i niepełnym zespole cech.
 • Projekt 4: Super k-NN.
 • Projekt 5: AdaBoost oraz SVM na wygenerowanych zestawach danych.
 • Projekt 6: SVM trenowany dla pełnych danych i wszystkich cech oraz kilku sieci MLP składających się z tej samej liczby neuronów, lecz różnej liczby warstw.
 • Projekt 7: SVM trenowany dla pełnych danych i wszystkich cech oraz kilku sieci CNN składających się z tej samej liczby neuronów lecz różnej liczby warstw konwolucyjnych.

Ogólne zalecenia dotyczące realizacji poszczególnych projektów.

2018-2019

Uniwersytet Śląski

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:00 -- 10:00 Matematyka 2, ćw.

SMCEBI s. A/1/03

Seminarium dyplomowe

s. 201

Matematyka 2, ćw.

SMCEBI s. A/1/03

Wstęp do geometrii algebraicznej, w. i ćw.

s. 233

10:00 -- 12:00
12:00 -- 14:00
14:00 -- 16:00 Konsultacje

s. 527

Seminarium ZAiTL

s. 553

Seminarium magisterskie

s. 231

Semestr 2, matematyka, studia niestacjonarne: Geometria algebraiczna

Zajęcia zaplanowane na sobotę, 4 maja, o godz. 8:00 odbędą się w sobotę, 25 maja, o godz. 15:30 w sali 229.

Zajęcia zaplanowane na sobotę, 25 maja, o godz. 8:00 odbędą się w sobotę, 25 maja, o godz. 18:00 w sali 229.

Semestr 2, informatyka stosowana, studia stacjonarne: Matematyka 2

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8:00 -- 10:00 Matematyka obliczeniowa w./lab.

s. 233/s. 429

10:00 -- 12:00 Wybrane metody algebraiczne, ćw.

s. 231

Matematyka obliczeniowa, lab.

s. 428

12:00 -- 14:00 Wybrane metody algebraiczne, w./ćw.

s. 233

14:00 -- 16:00 Konsultacje

s. 527

Seminarium ZAiTL

s. 553

Seminarium dyplomowe

s. 224

Seminarium dyplomowe

s. 233

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Wybrane metody algebraiczne

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Matematyka obliczeniowa

Semestr 1, matematyka, studia niestacjonarne: Matematyka obliczeniowa

Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Teoria kompilacji

Tygodnie B: 8.III, 22.III, 5.IV, 26.IV, 17.V, 7.VI.

Tygodnie A: 15.III, 29.III, 12.IV, 10.V, 31.V, 14.VI.

2017-2018

Uniwersytet Śląski

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
12:00 -- 14:00 Elementy algebry abstrakcyjnej A

s. 233

14:00 -- 15:00 Konsultacje

s. 527

15:00 -- 17:00 Seminarium ZAiTL

s. 553

Selected topics in algebra

s. 231

Semestr 2, matematyka, studia stacjonarne: Elementy algebry abstrakcyjnej A

 • Wykład 1: Grupy i izomorfizmy grup. Podgrupy, podgrupy generowane przez zbiór. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 1
 • Wykład 2: Warstwy grupy względem podgrupy. Twierdzenie Lagrange’a. Rząd elementu grupy. Grupy cykliczne. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 2
 • Wykład 3: Homomorfizmy grup, podgrupy normalne. Grupa ilorazowa, twierdzenie o izomorfizmie. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 3
 • Wykład 4: Grupy permutacji. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 4
 • Wykład 5: Pojęcie pierścienia. Podpierścienie, podpierścienie generowane przez zbiory. Specjalne typy elementów pierścienia. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 5
 • Wykład 6: Homomorfizmy pierścieni, ideały pierścieni. Ideały generowane przez zbiory. Pierścień ilorazowy, twierdzenie o homomorfizmie. Ideały pierwsze i maksymalne. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 6
 • Wykład 7: Konstrukcja pierścienia wielomianów jednej zmiennej. Wartość wielomianu, pierwiastki wielomianu, funkcja wielomianowa. Wielokrotne pierwiastki wielomianu. Różniczkowanie wielomianów. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 7
 • Wykład 8: Wielomiany wielu zmiennych. Wielomiany symetryczne. Konstrukcja pierścienia ułamków wzglÍdem zbioru multyplikatywnego. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 8
 • Wykład 9: Podstawowe pojÍcia teorii podzielnoúci. Pierścienie z jednoznacznym rozkładem. Dziedziny ideałów głównych. Pierścienie euklidesowe. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 9
 • Wykład 10: Podciała, podciała generowane przez zbiór, rozszerzenia ciał. Charakterystyka pierścienia i ciała, ciała proste i klasyfikacja ciał prostych. Slajdy z wykładu.
 • Wykład 11: Rozszerzenie ciała o pierwiastek wielomianu. Ciało rozkładu wielomianu. Ciało algebraicznie domknięte. Slajdy z wykładu.

Po wpisy do indeksów zapraszam w środę, 11 lipca, o godz. 14:00 w sali 527 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Egzamin poprawkowy odbędzie się w czwartek, 20 września, o godz. 10:00 w sali 201 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Semestr 2, matematyka, studia niestacjonarne: Selected topics in algebra

Filling in grades in your grade books is scheduled on Wednesday, July 11th, at 14:30 hrs in office 527 in the Math Building (Katowice, Bankowa 14).

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Wybrane metody algebraiczne

Zajęcia zaplanowane na poniedziałek, 11 grudnia, o godz. 10:15 odbędą się w czwartek, 23 listopada, o godz. 12:00 w sali 234.

Zajęcia zaplanowane na poniedziałek, 4 grudnia, o godz. 10:15 odbędą się w czwartek, 23 listopada, o godz. 13:35 w sali 234.

Zajęcia zaplanowane na środę, 6 grudnia, o godz. 10:15 odbędą się w środę, 29 listopada, o godz. 10:15 w sali 226.

Zajęcia zaplanowane na poniedziałek, 8 stycznia, o godz. 10:15 odbędą się w czwartek, 25 stycznia, o godz. 12:00 w sali 234.

Dodatkowe zadania przygotowujące do kolokwium zaliczeniowego.

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Matematyka obliczeniowa

Zajęcia zaplanowane na poniedziałek, 4 grudnia, o godz. 13:00 odbędą się w czwartek, 23 listopada, o godz. 8:00 w sali 429.

Zajęcia zaplanowane na poniedziałek, 4 grudnia, o godz. 15:00 odbędą się w czwartek, 23 listopada, o godz. 8:00 w sali 429.

Zajęcia zaplanowane na poniedziałek, 11 grudnia, o godz. 13:00 odbędą się w czwartek, 21 grudnia, o godz. 8:00 w sali 429.

Zajęcia zaplanowane na poniedziałek, 11 grudnia, o godz. 15:00 odbędą się w czwartek, 18 stycznia, o godz. 8:00 w sali 429.

Zajęcia zaplanowane na poniedziałek, 8 stycznia, o godz. 13:00 odbędą się w czwartek, 25 stycznia, o godz. 8:00 w sali 429.

Zajęcia zaplanowane na poniedziałek, 8 stycznia, o godz. 15:00 odbędą się w czwartek, 25 stycznia, o godz. 8:00 w sali 429.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Teoria kompilacji

2016-2017

Uniwersytet Śląski

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia niestacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM (studia niestacjonarne).

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w sobotę, 27 maja, o godz. 8:30 w sali 224 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Przykładowe zadania egzaminacyjne

Egzamin odbędzie się w piątek, 16 czerwca, o godz. 19:00 w B-4 w budynku Instytutu Informatyki (Sosnowiec, Będzińska 39).

Po wpisy do indeksów zapraszam we wtorek, 25 lipca, o godz. 12:00 w sali 527 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Egzamin poprawkowy odbędzie się w poniedziałek, 18 września, o godz. 17:00 w sali 535 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Semestr 2, matematyka, studia niestacjonarne: Wybrane zagadnienia algebry. Wykład monograficzny.

Zajęcia zaplanowane na sobotę, 13 maja, na godz. 8:30 odbędą się w sobotę, 10 czerwca, o godz. 10 w sali 224.

Semestr 2, matematyka, studia stacjonarne: Elementy algebry abstrakcyjnej A

Zajęcia zaplanowane na środę, 11 maja odbędą się w czwartek, 18 maja, o godz. 12:00 w sali 233.

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Wybrane metody algebraiczne

Po wpisy do indeksu zapraszam w poniedziałek, 13 lutego, o godz. 10:00 do pokoju 527, Katowice, Bankowa 14.

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Algebra liniowa z geometrią A

Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Logika matematyczna w informatyce

Kolokwium poprawkowe odbędzie się w piątek, 22 września, o godz. 11:00 w 1.38 w budynku Katedry Informatyki.

Term 1, computer science, international studies: Compilation theory

Version of the course that does not use SML

2015-2016

Uniwersytet Śląski

Semestr 2, matematyka, studia niestacjonarne: Wybrane zagadnienia algebry. Wykład monograficzny.

Zajęcia zaplanowane na sobotę, 1 kwietnia, o godz. 8:30 odbędą się w sobotę, 5 marca, o godz. 14:30 w sali 224.

Zajęcia zaplanowane na sobotę, 4 czerwca, o godz. 8:30 odbędą się w sobotę, 5 marca, o godz. 16:00 w sali 224.

Zajęcia zaplanowane na sobotę, 30 kwietnia, o godz. 8:30 odbędą się w sobotę, 16 kwietnia, o godz. 14:30 w sali 224.

Zajęcia zaplanowane na sobotę, 14 maja, o godz. 8:30 odbędą się w sobotę, 16 kwietnia, o godz. 16:00 w sali 224.

Po wpisy do indeksu zapraszam w sobotę, 24 czerwca, o godz. 10:00 do pokoju 527, Katowice, Bankowa 14.

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia stacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM (studia stacjonarne).

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w środę, 8 czerwca, o godz. 8:30 w sali 213 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Przykładowe zadania egzaminacyjne

Z wynikami zaliczeń można zapoznać się tutaj

Egzamin odbędzie się we wtorek, 21 czerwca, o godz. 11:00 w auli WNoZ w Sosnowcu.

Po wpisy do indeksu zapraszam we wtorek, 28 czerwca, o godz. 10:00 do pokoju 527, Katowice, Bankowa 14.

Egzamin poprawkowy odbędzie się we wtorek, 6 września, o godz. 11:00 w auli WNoZ w Sosnowcu.

Po wpisy do indeksu zapraszam w czwartek, 15 września, o godz. 12:00 do pokoju 527, Katowice, Bankowa 14.

Semestr 2, matematyka, studia stacjonarne: Elementy algebry abstrakcyjnej A

Zajęcia zaplanowane na środę, 30 marca, o godz. 8:30 odbędą się we wtorek, 19 kwietnia, o godz. 12:00 w sali 213.

Zajęcia zaplanowane na środę, 30 marca, o godz. 12:15 odbędą się we wtorek, 19 kwietnia, o godz. 14:00 w sali 213.

Zajęcia zaplanowane na środę, 6 kwietnia, o godz. 8:30 odbędą się we wtorek, 17 maja, o godz. 12:00 w sali 213.

Zajęcia zaplanowane na środę, 6 kwietnia, o godz. 12:15 odbędą się we wtorek, 17 maja, o godz. 14:00 w sali 213.

Zajęcia zaplanowane na środę, 27 kwietnia, o godz. 8:30 odbędą się we czwartek, 19 maja, o godz. 8:30 w sali 229.

Zajęcia zaplanowane na środę, 27 kwietnia, o godz. 12:15 odbędą się we czwartek, 9 czerwca, o godz. 8:30 w sali 229.

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w środę, 8 czerwca, o godz. 8:30 w sali 213 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Egzamin odbędzie się w środę, 22 czerwca, o godz. 10:00 w sali 213 (Bankowa 14, Katowice).

Po wpisy do indeksu zapraszam we wtorek, 28 czerwca, o godz. 11:00 do pokoju 527, Katowice, Bankowa 14.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w środę, 7 września, o godz. 10:00 w sali 213 (Bankowa 14, Katowice.

Po wpisy do indeksu zapraszam w czwartek, 15 września, o godz. 12:00 do pokoju 527, Katowice, Bankowa 14.

Semestr 2, matematyka, studia stacjonarne: Wstęp do algebry liniowej i geometrii analitycznej A

Zajęcia zaplanowane na środę, 30 marca, o godz. 10:00 odbędą się w środę, 23 marca, o godz. 14:00 w sali 535.

Zajęcia zaplanowane na środę, 6 kwietnia, o godz. 10:00 odbędą się w środę, 20 kwietnia, o godz. 14:00 w sali 535.

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w środę, 8 czerwca, o godz. 8:30 w sali 213 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Po wpisy do indeksu zapraszam we wtorek, 28 czerwca, o godz. 12:00 do pokoju 527, Katowice, Bankowa 14.

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia niestacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM (studia niestacjonarne).

Egzamin odbędzie się w niedzielę, 10 lipca, o godz. 10:00 w sali B-4 w budynku Instytutu Informatyki (Będzińska 39, S-c).

Po wpisy do indeksu zapraszam w czwartek, 14 lipca, o godz. 10:00 do pokoju 527, Katowice, Bankowa 14.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w sobotę, 10 września, o godz. 10:00 w sali B-4 w budynku Instytutu Informatyki (Będzińska 39, S-c).

Po wpisy do indeksu zapraszam w czwartek, 15 września, o godz. 12:00 do pokoju 527, Katowice, Bankowa 14.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Logika matematyczna w informatyce

Ostatni wykład, na którym odbędzie się kolokwium zaliczeniowe, zostaje przeniesiony na czwartek, 9 czerwca, o godz. 16:15 w auli 1.38.

2014-2015

Uniwersytet Śląski

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia niestacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM (studia niestacjonarne).

Wyniki kolokwiów i zaliczenia

Egzamin poprawkowy odbędzie się w piątek, 25 września, o godz. 11:00 w auli WNoZ w Sosnowcu.

Po wpisy proszę zgłosić się w piątek, 2 października, o godz. 10:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia stacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM (studia stacjonarne).

Egzamin poprawkowy odbędzie się w piątek, 25 września, o godz. 11:00 w auli WNoZ w Sosnowcu.

Po wpisy proszę zgłosić się w piątek, 2 października, o godz. 10:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Semestr 2, matematyka, studia niestacjonarne: Wybrane zagadnienia algebry. Wykład monograficzny.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Logika matematyczna w informatyce

University of Saskatchewan

T1: Math 102

2013-2014

Uniwersytet Śląski

Semestr 2, matematyka, studia stacjonarne: Algebra B

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać we wtorek, 3 czerwca, o godz. 13:00 w sali 234 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Wyniki ostatniego kolokwium oraz zaliczenia dostępne są tutaj.

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia niestacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM (studia niestacjonarne).

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia stacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM (studia stacjonarne).

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać we wtorek, 3 czerwca, o godz. 13:00 w sali 234 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Wyniki ostatniego kolokwium oraz zaliczenia dostępne są tutaj.

Egzamin odbędzie się w środę, 18 czerwca, o godz. 10:00 w sali W-5 w budynku Instytutu Informatyki (Sosnowiec, Będzińska 39).

Po wpisy proszę zgłosić się w środę, 25 czerwca, o godz. 10:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14). Prosiłbym aby w miarę możliwości i celem ograniczenia entropii po wpisy zgłosiła się jedna osoba z zebranymi od wszystkich indeksami.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w czwartek, 25 września, o godz. 12:00 w sali 420 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Po wpisy proszę zgłosić się w środę, 1 października, o godz. 10:00 do pokoju 530 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Algebra B.

 • Informacje
 • Wykład 1: Grupy i izomorfizmy grup. Podgrupy, podgrupy generowane przez zbiór. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 1 na ćwiczenia. Zadanie domowe 1 należy rozwiązać i oddać do sprawdzenia do 18 października 2013.
 • Wykład 2: Warstwy grupy względem podgrupy. Twierdzenie Lagrange’a. Rząd elementu grupy. Grupy cykliczne. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 2 na ćwiczenia. Zadanie domowe 2 należy rozwiązać i oddać do sprawdzenia do 25 października 2013.
 • Wykład 3: Homomorfizmy grup, podgrupy normalne. Grupa ilorazowa, twierdzenie o izomorfizmie. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 3 na ćwiczenia. Zadanie domowe 3 należy rozwiązać i oddać do sprawdzenia do 22 listopada 2013.
 • Wykład 4: Grupy permutacji. Normalizator, centralizator, komutant. Grupy rozwiązalne. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 4 na ćwiczenia. Zadanie domowe 4 należy rozwiązać i oddać do sprawdzenia do 26 listopada 2013.
 • Wykład 5: Torsyjne grupy abelowe; grupy abelowe skończone. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 5 na ćwiczenia.
 • Wykład 6: Pojęcie pierścienia. Podpierścienie, podpierścienie generowane przez zbiory. Specjalne typy elementów pierścienia. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 6 na ćwiczenia. Zadanie domowe 5 należy rozwiązać i oddać do sprawdzenia do 7 stycznia 2014.
 • Wykład 7: Homomorfizmy pierścieni, ideały pierścieni. Ideały generowane przez zbiory. Pierścień ilorazowy, twierdzenie o homomorfizmie. Ideały pierwsze i maksymalne. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 7 na ćwiczenia. Zadanie domowe 6 należy rozwiązać i oddać do sprawdzenia do 14 stycznia 2014.
 • Wykład 8: Konstrukcja pierścienia wielomianów jednej zmiennej. Wartość wielomianu, pierwiastki wielomianu, funkcja wielomianowa. Wielokrotne pierwiastki wielomianu. Różniczkowanie wielomianów. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 8 na ćwiczenia. Zadanie domowe 7 należy rozwiązać i oddać do sprawdzenia do 17 stycznia 2014.
 • Wykład 9: Wielomiany wielu zmiennych. Wielomiany symetryczne. Konstrukcja pierúcienia u≥amków wzglÍdem zbioru multyplikatywnego. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 9 na ćwiczenia. Zadanie domowe 8 należy rozwiązać i oddać do sprawdzenia do 21 stycznia 2014.
 • Wykład 10: Podstawowe pojÍcia teorii podzielnoúci. Pierścienie z jednoznacznym rozkładem. Dziedziny ideałów głównych. Pierścienie euklidesowe. Slajdy z wykładu. Zestaw zadań 10 na ćwiczenia.
 • Wykład 11: Podciała, podciała generowane przez zbiór, rozszerzenia ciał. Charakterystyka pierścienia i ciała, ciała proste i klasyfikacja ciał prostych. Slajdy z wykładu.
 • Wykład 12: Rozszerzenie ciała o pierwiastek wielomianu. Ciało rozkładu wielomianu. Ciało algebraicznie domknięte. Slajdy z wykładu.
 • Wykład 13: Baza i stopień rozszerzenia. Elementy algebraiczne i przestępne. Rozszerzenia algebraiczne i skończone. Algebraiczne domkniecie ciała. Slajdy z wykładu.

Zmiany w harmonogramie zajęć:

 • Zajęcia zaplanowane na 8 listopada odbędą się we wtorek, 19 listopada o godz. 12:00 w s. 213.
 • Zajęcia zaplanowane na 15 listopada odbędą się we wtorek, 26 listopada o godz. 12:00 w s. 213.
 • Zajęcia zaplanowane na 6 grudnia odbędą się we wtorek, 3 grudnia o godz. 12:00 w s. 213.
 • Zajęcia zaplanowane na 13 grudnia odbędą się we wtorek, 7 stycznia o godz. 12:00 w s. 213.
 • Zajęcia zaplanowane na 20 grudnia odbędą się we wtorek, 14 stycznia o godz. 12:00 w s. 213.

Egzamin odbędzie się w środę, 29 stycznia, o godz. 10:00 w sali 535 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Algebra liniowa z geometrią A.

Zmiany w harmonogramie zajęć:

 • Zajęcia zaplanowane na 6 listopada odbędą się w środę, 20 listopada o godz. 13:30 w s. 231.
 • Zajęcia zaplanowane na 13 listopada odbędą się w środę, 8 stycznia o godz. 13:30 w s. 231.
 • Zajęcia zaplanowane na 4 grudnia odbędą się w środę, 15 stycznia o godz. 13:30 w s. 231.
 • Zajęcia zaplanowane na 11 grudnia odbędą się w środę, 15 stycznia o godz. 15:00 w s. 553.
 • Zajęcia zaplanowane na 18 grudnia odbędą się w środę, 15 stycznia o godz. 16:30 w s. 553.

Wyniki ostatniego kolokwium oraz zaliczenia dostępne są tutaj.

Semestr 1, matematyka, studia niestacjonarne: Wybrane zagadnienia algebry. Wykład monograficzny.

Zmiany w harmonogramie zajęć:

 • Zajęcia zaplanowane na 8 listopada odbędą się w piątek, 22 listopada o godz. 16:30 w s. 226. Jednocześnie zajęcia z analizy z p. drem Michałem Lewickim (wykład i ćwiczenia) zaplanowane na 22 listopada odbędą się 8 listopada o godz. 15:00 w s. 226.
 • Zajęcia zaplanowane na 15 listopada odbędą się w piątek, 29 listopada o godz. 16:30 w s. 226. Jednocześnie zajęcia z analizy z p. drem Michałem Lewickim (wykład i ćwiczenia) zaplanowane na 29 listopada odbędą się 15 listopada o godz. 15:00 w s. 226.
 • Zajęcia zaplanowane na 6 grudnia odbędą się w piątek, 3 stycznia o godz. 16:30 w s. 226. Jednocześnie zajęcia z analizy z p. drem Michałem Lewickim (wykład i ćwiczenia) zaplanowane na 3 stycznia odbędą się 6 grudnia o godz. 15:00 w s. 226.
 • Zajęcia zaplanowane na 13 grudnia odbędą się w piątek, 10 stycznia o godz. 16:30 w s. 226. Jednocześnie zajęcia z analizy z p. drem Michałem Lewickim (wykład i ćwiczenia) zaplanowane na 10 stycznia odbędą się 13 grudnia o godz. 15:00 w s. 226.
 • Zajęcia zaplanowane na 20 grudnia odbędą się w piątek, 17 stycznia o godz. 16:30 w s. 226. Jednocześnie zajęcia z analizy z p. drem Michałem Lewickim (wykład i ćwiczenia) zaplanowane na 17 stycznia odbędą się 20 grudnia o godz. 15:00 w s. 226.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Term 2, computer science, Erasmus exchange: Compilation theory

 • Assignment 1 shall be sent to me by email no later than till midnight of May 9th, 2014. Please tag the subject line of your email with [aghtke]

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Logika matematyczna w informatyce

Zmiany w harmonogramie zajęć:
 • Zajęcia laboratoryjne w moich grupach tygodnia B z 4 kwietnia zostają przesunięte na 9 maja: godz. 11:15 na 16:15, 12:50 na 17:45 i 14:40 na 19:15, wszystkie do sali 4.29 (rano, zgodnie z planem, odbywają się zajęcia tygodnia A);
 • Zajęcia laboratoryjne w moich grupach tygodnia A z 28 marca zostają przesunięte na 16 maja: godz. 11:15 na 16:15, 12:50 na 17:45 i 14:40 na 19:15, wszystkie do sali 4.29 (rano, zgodnie z planem, odbywają się zajęcia tygodnia B);
 • Zajęcia laboratoryjne w moich grupach tygodnia B z 11 kwietnia zostają przesunięte na 23 maja: godz. 11:15 na 16:15, 12:50 na 17:45 i 14:40 na 19:15, wszystkie do sali 4.29 (rano, zgodnie z planem, odbywają się zajęcia tygodnia A);
 • Zajęcia laboratoryjne w moich grupach tygodnia A z 25 kwietnia zostają przesunięte na 30 maja: godz. 11:15 na 16:15, 12:50 na 17:45 i 14:40 na 19:15, wszystkie do sali 4.29 (rano, zgodnie z planem, odbywają się zajęcia tygodnia B).

Przykładowe zadania przygotowawcze do kolokwium zaliczeniowego są do ściągnięcia tutaj.

Semestr 1, informatyka, studia stacjonarne: Teoria kompilacji

 • Informacje
 • Zadanie domowe 1 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 28 listopada 2013. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk]
 • Zadanie domowe 2 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 28 listopada 2013. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk]
 • Zadanie domowe 3 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 9 stycznia 2013. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk]
 • Zadanie domowe 4 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 9 stycznia 2013. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk]
 • Zadanie domowe 5 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 9 stycznia 2014. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk]
 • Zadanie domowe 6 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 23 stycznia 2014. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk]
 • Zadanie domowe 7 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 30 stycznia 2014. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk]
 • Zadanie domowe 8 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 6 lutego 2014. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk]

Dodatkowe konsultacje odbędą się w następujących dniach:

 • Czwartek, 21 listopada.
 • Czwartek, 5 grudnia.

2012-2013

Uniwersytet Śląski

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia niestacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM (studia niestacjonarne).

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać we wtorek, 4 czerwca, o godz. 14:00 w sali 234 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14).

Egzamin odbędzie się w sobotę, 22 czerwca, o godz. 10:00 w sali W-4 w budynku Instytutu Informatyki (Sosnowiec, Będzińska 39).

Do egzaminu przystępują tylko te osoby, które uzyskały zaliczenie. Wyniki ostatniego kolokwium oraz zaliczenia dostępne są tutaj.

Po wpisy proszę zgłosić się w środę, 26 czerwca, o godz. 9:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14). Prosiłbym aby w miarę możliwości i celem ograniczenia entropii po wpisy zgłosiła się jedna osoba z zebranymi od wszystkich indeksami.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w sobotę, 21 września, o godz. 10:00 w sali 208 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14). Do egzaminu przystępują osoby, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie, w szczególności osoby, które nie uzyskały zaliczenia w pierwszym terminie -- w przypadku pomyślnego zdania egzaminu poprawkowego otrzymają automatycznie taką samą ocenę z zaliczenia w drugim terminie jak z egzaminu.

Po wpisy proszę zgłosić się w piątek, 4 października, o godz. 14:30 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14). Prosiłbym aby w miarę możliwości i celem ograniczenia entropii po wpisy zgłosiła się jedna osoba z zebranymi od wszystkich indeksami. Wyniki dostępne są tutaj.

Dodatkowy termin egzaminu poprawkowego został wyznaczony na czwartek, 31 października, o godz. 16:00 w sali 219 w budynku Instytutu Informatyki (Sosnowiec, Będzińska 39).

Po wpisy proszę zgłosić się we wtorek, 19 listopada, o godz. 16:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Katowice, Bankowa 14). Prosiłbym aby w miarę możliwości i celem ograniczenia entropii po wpisy zgłosiła się jedna osoba z zebranymi od wszystkich indeksami. Wyniki dostępne są tutaj.

Semestr 1, matematyka, studia niestacjonarne: Algebra

Zajęcia z 17 listopada zostają przeniesione na niedzielę, 9 grudnia 2012, na godz. 10:30 do sali 226.

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Wybrane zagadnienia algebry. Wykład monograficzny.

Ćwiczenia do wykładu zaplanowane na 3 października na godz. 12:00 zostają, z powodu wcześniejszych godzin dziekańskich, przeniesione na późniejszy termin, który zostanie uzgodniony na zajęciach.

Wykład z 14 listopada zostaje przeniesiony na 28 listopada. Spotykamy się o godz. 15:30 w sali 232.

Wykład z 21 listopada zostaje przeniesiony na 7 stycznia. Spotykamy się o godz. 14:00 w sali 232.

Dodatkowy wykład za zajęcia, które przepadły 12 grudnia, odbędzie się 16 stycznia o godz. 15:30 w sali 232.

Semestr 1, matematyka, studia niestacjonarne: Wybrane zagadnienia algebry. Wykład monograficzny.

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Wstęp do algebry i teorii liczb.

Zaległe kolokwium będzie można napisać w środę, 23 stycznia 2013 o godz. 15:30 w sali 231 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Zajęcia wyrównawcze.

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze przed zbliżającymi się kolokwiami odbędą się w środę, 28 listopada, o godz. 14:00 w sali 234.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Teoria kompilacji 2

 • Informacje.
 • Zadanie domowe 1 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 5 kwietnia 2013. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk2]
 • Zadanie domowe 2 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 19 kwietnia 2013. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk2]
 • Zadanie domowe 3 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 7 czerwca 2013. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk2]
 • Zadanie domowe 4 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 14 czerwca 2013. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk2]
 • Zadanie domowe 5 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 28 czerwca 2013. W polu subject proszę umieścić tag [aghtk2]

Po wpisy proszę zgłosić się w poniedziałek, 8 lipca, o godz. 14:00 do pokoju 3.38 w budynku Katedry Informatyki (Kraków, Kawiory 21). Prosiłbym aby w miarę możliwości i celem ograniczenia entropii po wpisy zgłosiła się jedna osoba z zebranymi od wszystkich indeksami.

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Logika matematyczna w informatyce

 • Wykład 1: Wiadomości wstępne. Preliminaria algebraiczne. Slajdy z wykładu.
 • Zadanie domowe 1 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 22 marca 2013 (lub 5 kwietnia 2013). W polu subject proszę umieścić tag [aghlog]
 • Wykład 2: Indukcja. Definiowanie przez indukcję kategorii syntaktycznych i osądów. Reguły wyprowadzalne i dopuszczalne. Slajdy z wykładu.
 • Wykład 3: Dowody indukcyjne, strategie dowodowe. Slajdy z wykładu.
 • Zadanie domowe 2 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 12 kwietnia 2013 (lub 10 maja 2013). W polu subject proszę umieścić tag [aghlog]
 • Wykład 4: Logika zdań. Zdania i osądy, system naturalnej dedukcji dla logiki zdań. Slajdy z wykładu.
 • Wykład 5: Logiczna równoważność. Osądy hipotetyczne. Lokalna niesprzeczność i zupełność. Slajdy z wykładu.
 • Zadanie domowe 3 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 17 maja 2013 (lub 24 maja 2013). W polu subject proszę umieścić tag [aghlog]
 • Wykład 6: Dowody normalne. Normalizacja. Długie dowody normalne. Slajdy z wykładu.
 • Zadanie domowe 4 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 7 czerwca 2013 (lub 14 czerwca 2013). W polu subject proszę umieścić tag [aghlog]
 • Zadanie domowe 5 należy wysłać emailem najpóźniej do północy 21 czerwca 2013 (lub 28 czerwca 2013). W polu subject proszę umieścić tag [aghlog]

Zajęcia z "dodatkową" grupą na pierwszym roku, które zaplanowaliśmy co dwa tygodnie w piątki o godz. 15:00, odbędą się po raz pierwszy 22 marca, a po raz drugi w następnym tygodniu zajęć, poczym dalej już normalnym rytmem co dwa tygodnie.

W związku z godzinami rektorskimi w dniu 5 kwietnia wykład zaplanowany na godz. 9:00-10:30 zostanie skrócony do godz. 10:00. Zajęcia laboratoryjne w tym dniu nie odbędą się w żadnej z grup i tym samym harmonogram zajęć ulega przesunięciu o jeden tydzień do przodu. W szczególności zaplanowane na piątek 5 kwietnia zajęcia z "dodatkową" grupą odbywające się co dwa tygodnie o godz. 15:00 zostają przesunięte na 12 kwietnia.

Kolokwium odbędzie się na wykładach 20 i 21 czerwca. Następujący studenci piewszego roku są zwolnieni z kolokwium i otrzymują z niego maksymalną liczbę punktów: Michał Ciołczyk, Krzysztof Ciombor, Andrzej Cisielski, Michał Janczykowski, Michał Kasprzyk, Michał Krężelewski, Jakub Łabuz, Janusz Mirosław, Grzegorz Najderek, Piotr Oramus, Mateusz Paciorek, Michał Pałka, Henryk Sewiłło, Grażyna Skiba, Mateusz Starzec, Michał Wrona, Krzysztof Zięba.

Po wpisy proszę zgłosić się w poniedziałek, 1 lipca, o godz. 12:00 do pokoju 3.38 w budynku Katedry Informatyki (Kraków, Kawiory 21). Prosiłbym aby w miarę możliwości i celem ograniczenia entropii po wpisy zgłosiła się jedna osoba z zebranymi od wszystkich indeksami.

Semestr 1, informatyka, studia stacjonarne: Teoria kompilacji

 • Informacje
 • Zadanie domowe 1
 • Zadanie domowe 2
 • Zadanie domowe 3 Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 3 grudnia 2012. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk]
 • Zadanie domowe 4 Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 17 grudnia 2012. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk]
 • Zadanie domowe 5 Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 21 stycznia 2012. Uwaga! Jest to dość duży projekt, nie radzę więc czekać z jego rozpoczęciem do ostatniej chwili -- byłoby dobrze, gdybyście mieli gotową wstępną wersję kompilatora na zajęcia 15 stycznia, a na ostatnie zajęcia "doszlifowali" tylko szczegóły. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk]

2011-2012

Uniwersytet Śląski

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia niestacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM (studia niestacjonarne).

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w środę, 6 czerwca 2012 o godz. 10:00 w sali 208 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice). Osoby, które zdecydują się nie odrabiać zaległości, będą miały proporcjonalnie zwiększoną wagę egzaminu.

Egzamin odbędzie się w piątek, 15 czerwca 2012 o godz. 19:00 w sali 213 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice). Do egzaminu dopuszczeni są wszyscy studenci. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia, ale które napiszą egzamin na co najmniej 60 procent punktów, w ramach promocji otrzymują automatycznie zaliczenie i ocenę z egzaminu w drugim terminie.

Po wpisy do indeksów zapraszam w piątek, 22 czerwca 2012 o godz. 19:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice). Prosiłbym, aby, w miarę możliwości, celem ograniczenia entropii wszystkie indeksy zebrała jedna osoba.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w niedzielę, 9 września 2012 o godz. 18:00 w sali W-4 w budynku Instytutu Informatyki (Będzińska 39, Sosnowiec).

Po wpisy z egzaminu poprawkowego zapraszam w poniedziałek, 17 września 2012 o godz. 11:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia stacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM (studia stacjonarne).

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w środę, 6 czerwca 2012 o godz. 10:00 w sali 208 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Egzamin odbędzie się w czwartek, 21 czerwca 2012 o godz. 10:00 w sali W-4 w budynku Instytutu Informatyki (Będzińska 39, Sosnowiec).

Do egzaminu dopuszczone są następujące osoby:

 • Czwartek, grupa na godz. 8:00: Paweł Koniak, Jakub Kot, Mateusz Kotwica, Paweł Krajewski, Artur Krawczyk, Błażej Krawczyk, Tomasz Rybotycki, Daniel Rynca. Ponadto warunkowo dopuszczone są następujące osoby, które nie pisały drugiego kolokwium i dla których egzamin będzie wart 55 punktów: Piotr Bednarczyk, Mateusz Leśniak, Piotr Maj, Kamil Matuszyk.
 • Czwartek, grupa na godz. 11:30: Mateusz Byczek, Łukasz Czyrny, Malwina Juhas, Mateusz Kasza, Tomasz Kiczka, Piotr Kołdon, Monika Nowak, Marlena Paluch, Magdalena Piaskowska, Dawid Poskuta, Maja Skutnik, Karolina Wieczorek, Piotr Zięba. Ponadto warunkowo dopuszczone są następujące osoby, które nie pisały drugiego kolokwium i dla których egzamin będzie wart 55 punktów: Wojciech Franik, Adam Halamus, Paweł Horzela, Lucjan Jędrysik, Małgorzata Skutnik, Magdalena Trząska, Rafał Weber, Karol Wróbel.

Po wpisy do indeksów zapraszam w piątek, 22 czerwca 2012 o godz. 19:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice). Prosiłbym, aby, w miarę możliwości, celem ograniczenia entropii wszystkie indeksy zebrała jedna osoba.

Egzamin poprawkowy odbędzie się w poniedziałek, 3 września 2012 o godz. 10:00 w sali W-4 w budynku Instytutu Informatyki (Będzińska 39, Sosnowiec).

Po wpisy z egzaminu poprawkowego zapraszam w niedzielę, 9 września 2012 o godz. 18:00 w sali W-4 w budynku Instytutu Informatyki (Będzińska 39, Sosnowiec).

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Algebra liniowa

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:

http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Matematyka - stacjonarnea następnie Algebra liniowa.

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w piątek, 20 stycznia 2012 o godz. 15:30 w sali 228 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Zaliczenie uzyskują następujące osoby: Marek Kozioł, Katarzyna Pilch, Magdalena Pluta, Iwona Poloczek, Monika Potaś, Joanna Przybyło, Eliza Rduch, Aleksandra Samociuk, Olga Sarnowska, Marzena Stasica, Tomasz Stolarski i Magdalena Sygit. Po wpisy do indeksu proszę się zgłosić w piątek, 27 stycznia 2012 o godz. 17:00 w pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Semestr 1, matematyka, studia niestacjonarne: Algebra liniowa

Ćwiczenia z algebry liniowej w sobotę, 28 stycznia 2012, na których będziecie pisali kolokwium, odbędą się wyjątkowo o godz. 10:30 w sali 213 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Egzamin z algebry liniowej odbędzie się w poniedziałek, 30 stycznia 2012 o godz. 17:00 w sali 231 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Zapraszam na ogłoszenie wyników egzaminu oraz po wpisy do indeksów w piątek, 3 lutego 2012 o godz. 18:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Egzamin poprawkowy odbędzie się w piątek, 2 marca 2012 o godz. 18:30 w sali 201 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Semestr 1, matematyka, studia niestacjonarne: Algebra

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w piątek, 27 stycznia 2012 o godz. 15:30 w sali 228 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Ćwiczenia z algebry w sobotę, 28 stycznia 2012, na których będziecie pisali kolokwium, odbędą się wyjątkowo o godz. 10:30 w sali 213 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Egzamin z algebry odbędzie się w piątek, 3 lutego 2012 o godz. 15:30 w sali 228 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Egzamin poprawkowy odbędzie się w piątek, 2 marca 2012 o godz. 18:30 w sali 201 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Teoria kompilacji 2

 • Informacje
 • Zadanie domowe 1. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 23 marca 2012. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk2]
 • Zadanie domowe 2. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 13 kwietnia 2012. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk2]
 • Zadanie domowe 3. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 18 maja 2012. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk2]
 • Zadanie domowe 4. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 5 lipca 2012. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk2]

Po wpisy proszę się zgłosić w piątek, 6 lipca, na godz. 15:00 do pokoju 3.38.

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Logika matematyczna w informatyce

 • Informacje
 • Wykład 1: Wiadomości wstępne. Preliminaria algebraiczne. Slajdy z wykładu.
 • Wykład 2: Algebry Boole'a, kraty i drzewa. Slajdy z wykładu.
 • Zadanie domowe 1. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 23 marca 2012 (lub 30 marca 2012). W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh2rlog]
 • Wykład 3: Filtry i ultrafiltry. Slajdy z wykładu.
 • Wykład 4: Języki i systemy dedukcyjne. Klasyczny rachunek zdań Slajdy z wykładu.
 • Zadanie domowe 2. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 20 kwietnia 2012 (lub 27 kwietnia 2012). W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh2rlog]
 • Wykład 5: Semantyka klasycznego rachunku zdań. Slajdy z wykładu.
 • Wykład 6: Rachunek predykatów. Semantyka rachunku predykatów. Slajdy z wykładu.
 • Wykład 7: Nierozstrzygalność rachunku predykatów Slajdy z wykładu.
 • Zadanie domowe 3. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 16 maja 2012 (lub 30 maja 2012). W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh2rlog]
 • Wykład 8: Naturalna dedukcja i rachunek sekwentów Slajdy z wykładu.
 • Wykład 9: Logika intuicjonistyczna Slajdy z wykładu.
 • Zadanie domowe 4. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 1 czerwca 2012 (lub 15 czerwca 2012). W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh2rlog]
 • Wykład 10: Rachunek lambda. Wprowadzenie.
 • Wykład 11: Rachunek lambda. Beta-redukcje i twierdzenie Churcha-Rossera.
 • Zadanie domowe 5. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 20 czerwca 2012 (lub 22 czerwca 2012). W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh2rlog]
 • Wykład 12: Rachunek lambda. Standaryzacja.
 • Wykład 13: Rachunek lambda. Obliczenia i obliczalność.
 • Wykład 14: Rachunek lambda. Rachunek kombinatorów, typy proste i izomorfizm Curry-Howarda.

Wykład z 20 kwietnia został przeniesiony na środę, 25 kwietnia, na godz. 15:30 do sali 2.41.

Ćwiczenia z 20 kwietnia zostały przeniesione na środę, 25 kwietnia, na godz. 17:00-18:30 (tydzień A, grupy z 9:30 i 12:30) i 18:30-20:00 (tydzień A, grupy z 14:00 i 17:00) do ICSLAB.

Ćwiczenia z 27 kwietnia dla tygodnia B z godz. 9:30 odbędą się tego samego dnia razem z ćwiczeniami dla tygodnia B o godz. 12:30-14:000 w ICSLAB, czyli tam gdzie zwykle.

Wykład z 11 maja został przeniesiony na środę, 16 maja, na godz. 15:30 do sali 2.41.

Ćwiczenia z 11 maja zostały przeniesione na środę, 16 maja, na godz. 17:00-18:30 (tydzień A, grupy z 9:30 i 12:30) i 18:30-20:00 (tydzień A, grupy z 14:00 i 17:00) do ICSLAB.

Wykład z 25 maja został przeniesiony na środę, 30 maja, na godz. 15:30 do sali 2.41.

Ćwiczenia z 25 maja zostały przeniesione na środę, 30 maja, na godz. 17:00-18:30 (tydzień B, grupy z 9:30 i 12:30) i 18:30-20:00 (tydzień B, grupy z 14:00 i 17:00) do ICSLAB.

Kolokwium odbędzie się w środę 20 czerwca podczas wykładu. Przykładowe zadania do poćwiczenia przed kolokwium są do znalezienia tutaj.

Wpisy będzie można uzyskać na wykładzie w piątek, 22 czerwca, o godz. 15:30, czyli tak jak zwykle.

Po zaległe wpisy proszę się zgłosić w piątek, 6 lipca, na godz. 15:00 do pokoju 3.38.

Semestr 1, informatyka, studia stacjonarne: Teoria kompilacji

 • Informacje
 • Zadanie domowe 1. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 16 listopada 2011. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk]
 • Zadanie domowe 2. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 30 listopada 2011. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk]
 • Zadanie domowe 3. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 14 grudnia 2011. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk]
 • Zadanie domowe 4. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 4 stycznia 2012. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk]
 • Zadanie domowe 5. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 11 stycznia 2012. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk]
 • Zadanie domowe 6. Zadanie należy wysłać emailem najpóźniej do północy 25 stycznia 2012. W polu subject emaila proszę umieścić tag [agh3rtk]

Semestr 1, informatyka, studia niestacjonarne: Pracownia problemowa 1

2010-2011

Uniwersytet Śląski

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia niestacjonarne: Algebra

Ćwiczenia w grupie 2 zaplanowane na 14 maja, na godzinę 8:00 zostają przeniesione na 3 kwietnia na godzinę 14:45. Ćwiczenia w grupie 1 zaplanowane na 3 czerwca na godzinę 16:00 zostają przeniesione na 3 kwietnia na godzinę 17:15.

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w dniu egzaminu.

Egzamin z algebry odbędzie się w sobotę, 11 czerwca o godz. 8:00 w sali B-4 w budynku WIiNoM (Będzińska 39, Sosnowiec). Na zajęciach do zdobycia było 46 punktów, zaliczenie uzyskali studenci, którzy zgromadzili przynajmniej 27 punktów. Osoby, które uzyskały co najmniej 41 punktów są zwolnione z egzaminu. Są to: Michał Banaś, Mariusz Chocholski, Patryk Czarnota, Dariusz Fisior, Urszula Nowakowska, Kamil Szymański, Rafał Trzebiński i Dawid Zagórski. Do egzaminu przystępują także ci studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia. Ci, którzy zdobędą przynajmniej 50% punktów z egzaminu, ale nie mieli zaliczenia, uzyskują automatycznie zaliczenie i wpis z egzaminu w drugim terminie.

Po wpisy do indeksów proszę się zgłosić w piątek, 17 czerwca o godz. 19:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Egzamin poprawkowy odbędzie się we wtorek, 30 sierpnia o godz. 10:00 w sali 224 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Semestr 2, matematyka, studia stacjonarne: Zajęcia wyrównawcze

Z dniem 1 kwietnia grupa ulega rozwiązaniu z powodu braku frekwencji. Osoby z mojej byłej grupy zainteresowane uczęszczaniem na zajęcia wyrównawcze proszone są o przepisanie się do innej grupy.

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM.

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w środę, 25 maja o godz. 12:30 w sali 234 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Egzamin z algebry odbędzie się we wtorek, 7 czerwca o godz. 10:00 w sali 41 w budynku WIiNoM (Żytnia 12, Sosnowiec).

Po wpisy do indeksów proszę się zgłosić w piątek, 17 czerwca o godz. 19:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Egzamin poprawkowy odbędzie się we wtorek, 30 sierpnia o godz. 10:00 w sali 224 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Semestr 2, informatyka inżynierska, studia stacjonarne: Algebra

Zadania domowe znajdują się w Moodle Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:
http://el2.us.edu.pl/wmfich/
zakładka Inne matematyka a następnie Algebra dla WIiNoM.

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w środę, 25 maja o godz. 12:30 w sali 234 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Egzamin z algebry odbędzie się we wtorek, 7 czerwca o godz. 10:00 w sali 41 w budynku WIiNoM (Żytnia 12, Sosnowiec).

Po wpisy do indeksów proszę się zgłosić w piątek, 17 czerwca o godz. 19:00 do pokoju 527 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Egzamin poprawkowy odbędzie się we wtorek, 30 sierpnia o godz. 10:00 w sali 224 w budynku Instytutu Matematyki (Bankowa 14, Katowice).

Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Logika

 • Informacje
 • Ćwiczenia 1: Zestaw zadań 1 oraz laborka1.v. Dostępne jest też Zadanie domowe 1 należy rozwiązać i przesłać emailem nie później niż do 1 lub 8 kwietnia 2011 (w zależności od tego, do której grupy laboratoryjnej się chodzi).
 • Wykład 1: Preliminaria algebraiczne.
 • Wykład 2: Algebry Boole'a, kraty, grafy i drzewa.
 • Ćwiczenia 2: Zadanie domowe 2 należy rozwiązać i przesłać emailem nie później niż do 15 kwietnia lub 6 maja 2011 (w zależności od tego, do której grupy laboratoryjnej się chodzi). Tym razem do ściągnięcia są 4 pliki z zadaniem: Zadanie domowe 1 (a), Zadanie domowe 2 (b), Zadanie domowe 2 (c) i Zadanie domowe 2 (d).
 • Wykłady 3 i 4: Języki i systemy dedukcyjne. Klasyczny rachunek zdań.
 • Wykłady 5 i 6: Semantyka klasycznego rachuneku zdań.
 • Wykład 7: Indukcja i rekursja strukturalna. Termy i podstawianie termów.
 • Ćwiczenia 3: Zadanie domowe 3 należy rozwiązać i przesłać emailem nie później niż do 13 lub 27 maja 2011 (w zależności od tego, do której grupy laboratoryjnej się chodzi). Tym razem do ściągnięcia jest plik zadanie domowe 3
 • Wykład 8: Rachunek lambda. Wprowadzenie.
 • Ćwiczenia 4: Zadanie domowe 4 należy rozwiązać i przesłać emailem nie później niż do 3 lub 10 czerwca 2011 (w zależności od tego, do której grupy laboratoryjnej się chodzi). Tym razem do ściągnięcia jest plik zadanie domowe 4
 • Wykład 9: Rachunek lambda. Beta-redukcje i twierdzenie Churcha-Rossera.
 • Ćwiczenia 5: Zadanie domowe 5 należy rozwiązać i przesłać emailem nie później niż do 3 lub 10 czerwca 2011 (w zależności od tego, do której grupy laboratoryjnej się chodzi -- uwaga! ten sam termin co dla Zadania domowego 4!). Tym razem do ściągnięcia jest plik zadanie domowe 5
 • Wykład 10: Rachunek lambda. Standaryzacja.
 • Wykład 11: Rachunek lambda. Obliczenia i obliczalność.
 • Ćwiczenia 6: Zadanie domowe 6 należy rozwiązać i przesłać emailem (wszystkie pliki w Coq i OCAML) nie później niż do 10 (tydzień A) lub 16 (tydzień B) czerwca 2011 (w zależności od tego, do której grupy laboratoryjnej się chodzi -- uwaga! jako że 17 czerwca chciałbym wystawić zaliczenia, termin 16 czerwca jest absolutnie nieprzekraczalny!). Tym razem do ściągnięcia jest plik zadanie domowe 5
 • Wykłady 12 i 13: Rachunek lambda. Rachunek kombinatorów, typy proste i izomorfizm Curry-Howarda.
 • Wykład 14: Rachunek sekwentów. Logika predykatów pierwszego rzędu.
Wykłady z 18 i 25 marca zostały przeniesione na 1 i 8 kwietnia na godz. 17:00.

Ćwiczenia z 18 i 25 marca zostały przeniesione na 12 i 26 maja na godz. 8:00 - 10:30 (grupy z 8:00 i 9:30), 12:00 - 14:00 (grupa z 11:00) i 15:30 - 17:00 (grupa z 14:00).

Wykład z 22 czerwca został przeniesiony na 10 czerwca na godz. 17:00.

Ćwiczenia z 22 czerwca (tydzień B) zostały przeniesione na 9 czerwca na godz. 8:00 - 10:30 (grupy z 8:00 i 9:30), 12:00 - 14:00 (grupa z 11:00) i 15:30 - 17:00 (grupa z 14:00). Jednocześnie zamieniamy miejscami tygodnie A i B w dniach 10 i 17 czerwca, tj. z tygodniem A spotykamy się 10 czerwca, a z tygodniem B - 17 czerwca.

Kolokwium odbędzie się w czwartek 9 czerwca (tydzień B) i w piątek 10 czerwca (tydzień A) podczas zajęć laboratoryjnych. Przykładowe zadania do poćwiczenia przed kolokwium są do znalezienia tutaj.

Po wpisy do indeksu zapraszam w piątek, 17 czerwca, na zajęciach laboratoryjnych. Jak ktoś zaśpi, zagapi się, lub z innych przyczyn nie będzie mógł się pojawić -- zapraszam w czwartek, 7 lipca, o godz. 10:00 do pokoju 319.

Uniwersytet Śląski

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Algebra liniowa

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w czwartek, 20 stycznia, o godz. 14:00 w sali 225 w budynku Instytutu Matematyki (ul. Bankowa 14, Katowice)

Zaliczenie uzyskały następujące osoby: Ewelina Dłubała, Joanna Frank, Agnieszka Gąsiewska, Marcin Graniczny, Łukasz Horzelski, Anna Jasik, Wojciech Kątny, Zuzanna Kędzior, Martyna Krzyżowska, Katarzyna Kujawa, Katarzyna Matla, Łukasz Pawlik, Justyna Pszczółka, Anna Rorot, Agnieszka Rozmus, Mirela Szweda, Angelika Tomala, Daria Włodarczyk, Lidia Woźnik, Kamila Zelga i Sandra Zubel. Po wpisy do indeksu będzie można się zgłosić we wtorek, 25 stycznia, o godz. 8:15 w pokoju 527. Prosiłbym, aby -- w miarę możliwości -- w celu ograniczenia entropii wszystkie indeksy z jednej grupy zebrała jedna osoba i zostawiła mi do wypełnienia. Dziękuję!

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia, mogą przystąpić do egzaminu i jeżeli uzyskają 13 punktów z zadań, to automatycznie otrzymają zaliczenie w II terminie. Ponadto, jeżeli uzyskają 18 punktów z zadań i teorii, to automatycznie zdają egzamin w II terminie. Osoby, które nie uzyskały zaliczenia i nie przystąpią do egzaminu lub nie zdobędą odpowiedniej liczby punktów na egzaminie będą musiały przystąpić do kolokwium poprawkowego na początku semestru letniego (dokładna data zostanie podana później).

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne: Zajęcia wyrównawcze

University of Saskatchewan

2009-2010

Q3: Math 364

Uniwersytet Śląski

2009-2010

Semestr 2, informatyka, studia stacjonarne: Algebra

Po wpis do indeksu z drugiego terminu egzaminu poprawkowego proszę się zgłosić w czwartek, 21 października, o godz. 11:00 w pokoju 527 w Katowicach, ul. Bankowa 14. Egzamin zdały następujące osoby: Dawid Kocot, Michał Kowalczyk, Paweł Kowalski, Łukasz Kubat i Arkadiusz Wójcik.

Semestr 1, matematyka, studia stacjonarne/niestacjonarne: Algebra liniowa

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w poniedziałek, 18 stycznia, o godz. 16:00 w sali 533 w budynku Instytutu Matematyki (ul. Bankowa 14, Katowice)

Po wpisy do indeksu proszę się zgłosić w poniedziałek, 25 stycznia, o godz. 8:00 w pokoju 527. Zaliczenie uzyskały następujące osoby:

Prosiłbym, aby -- w miarę możliwości -- w celu ograniczenia entropii wszystkie indeksy z jednej grupy zebrała jedna osoba i zostawiła mi do wypełnienia. Dziękuję!

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia w pierwszym terminie przystępują do egzaminu w drugim terminie, na którym -- o ile go zdadzą -- automatycznie uzyskają zaliczenie poprawkowe.

Semestr 1, informatyka, studia stacjonarne: Algebra liniowa z geometrią

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w poniedziałek, 18 stycznia, o godz. 16:00 w sali 533 w budynku Instytutu Matematyki (ul. Bankowa 14, Katowice)

Po wpisy do indeksu proszę się zgłosić w poniedziałek, 25 stycznia, o godz. 8:00 w pokoju 527. Zaliczenie uzyskały następujące osoby:

Prosiłbym, aby -- w miarę możliwości -- w celu ograniczenia entropii wszystkie indeksy z jednej grupy zebrała jedna osoba i zostawiła mi do wypełnienia. Dziękuję!

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia w pierwszym terminie przystępują do egzaminu w drugim terminie, na którym -- o ile go zdadzą -- automatycznie uzyskają zaliczenie poprawkowe.

Semestr 1, inżynieria biomedyczna, studia stacjonarne: Matematyka

Zaległe sprawdziany i kolokwia będzie można napisać w poniedziałek, 18 stycznia, o godz. 16:00 w sali 533 w budynku Instytutu Matematyki (ul. Bankowa 14, Katowice)

Kolokwium poprawkowe dla osób, które nie uzyskały zaliczenia w pierwszym terminie, odbędzie się w poniedziałek, 22 lutego, o godzinie 16:00, w sali 208 w budynku Instytutu Matematyki (ul. Bankowa 14, Katowice)

University of California, Santa Barbara

2008-2009

Spring Quarter: Math 5BI

Spring Quarter: Math 8

Winter Quarter: Math 5AI

Fall Quarter: Math 3CI

2007-2008

Spring Quarter: Math 34A

Spring Quarter: Math 3B

Winter Quarter: Math 34B

Winter Quarter: Math 5AI

Fall Quarter: Math 103

University of Saskatchewan

2006-2007

Q4: Math 363

2005-2006

Q1: Math 110

Some useful links:

2003-2004

Q2: Math 116

Universytet Śląski

2002-2003

Semestr 2: Algebra liniowa 1, I rok

Semestr 1: Wstęp do algebry i teorii liczb, I rok

Semestr 1: Algebra liniowa 2, II rok