INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 2582976
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl
Matematyka
Wybrane zagadnienia matematyki elementarnej


Link do opisu przedmiotu w systemie USOS

Zestawy zadań na ćwiczenia:
Dodatkowe zestawy (pochodzące od dr B. Przebieracz):

Literatura do wykładu:
 1. www.om.edu.pl
 2. www.omj.edu.pl
 3. www.skm.katowice.pl
 4. www.imomath.com
 5. www.deltami.edu.pl
 6. oraz wiele innych stron internetowych zawierających zagadnienia z konkursów matematycznych
Literatura dodatkowa (przykładowa):
 1. A. Neugebauer, Algebra i teoria liczb, Matematyka olimpijska, WS Omega, 2018.
 2. A. Neugebauer, B. Bogdańska, Planimetria, Matematyka olimpijska, WS Omega, 2018.
 3. A. Neugebauer, B. Bogdańska, Kombinatoryka, Matematyka olimpijska, WS Omega, 2018.
 4. H. Pawłowski, Kółko matematyczne dla olimpijczyków, Turpress, Toruń, 1994.
 5. H. Pawłowski, W. Tomalczyk, Zadania z matematyki dla olimpijczykó, OW Tutor, Toruń, 1997.
 6. H. Pawłowski, Zadania z olimpiad matematycznych z całeo świata, OW Tutor, Toruń, 1997.
 7. L. Kurlyandchik, Kącik olimpijski, Aksjomat, Toruń (seria książek składająca się z kilku części)
 8. L. Kourliandtchik, Wędrówki po krainie nierówności, Aksjomat, Toruń, 2006, wyd. 2.
 9. L. Kourliandtchik, Powrót do krainy nieróności, Aksjomat, Toruń, 2001.
 10. L. Kourliandtchik, Słynne nieróności, Aksjomat, Toruń, 2002.
 11. B. Mokrski, J. Siwy, T. Szymczyk, Matematyczny sezam, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków, 2018.
 12. publikacje Stowarzyszenia Edukacji Matematycznej dot. m.in. Olimpiady Matematycznej.
 13. Seria książeczek pt.: "Matematyczne miniatury", Aksjomat, Toruń.
 14. Sprawozdania Komitetu Gółwnego Olimpiady Matematycznej, wydawane corocznie.
[HOMEPAGE]  [ZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH]  [STRUKTURA]  [STRONA GŁÓWNA]