Wykład
im. Profesora Andrzeja Lasoty




prof. dr hab. Piotr Biler

   

 

XI Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

wygłosił

12 stycznia 2018 r. o godz. 15:30


prof. dr hab. Piotr Biler

z

tytuł wykładu:

Matematyczne wyzwania w teorii chemotaksji



miejsce wykładu

Sala posiedzeń Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem (227)

Zapraszamy do fotoreportażu z uroczystości w wykonaniu służby prasowej UŚ





Życie i twórczość Profesora Andrzeja Lasoty

(książka on-line)

Fotoreportaż z wykładu jest na stronach sekcji prasowej UŚ

Dotychczasowe wydarzenia: