Wykład
im. Profesora Andrzeja Lasoty

prof. dr.hab. Feliks Przytycki

   

XIII Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

wygłosił

17 stycznia 2020 r. o godz. 15:30


prof. dr hab. Feliks Przytycki

z

tytuł wykładu:

Metody formalizmu termodynamicznego
w teorii iteracji przekształceń
w wymiarze 1 rzeczywistym i zespolonymmiejsce wykładu

Aula im. Kazimierza Lepszego (w budynku Rektoratu)

 • Tezy wykładu:
  • Skończona zasada wariacyjna.
  • Ciśnienie topologiczne, miary Gibbsa.
  • Sytuacja zespolona: funkcje wymierne -- zbiory Julii, fraktale.
  • Sytuacja rzeczywista: gładkie multimodalne przekształcenia odcinka.
  • Niejednostajna hiperboliczność.
  • Ciśnienie dla potencjału geometrycznego, stany równowagi.
  • Przypomnienie Twierdzenia Lasoty-Yorke'a: Acim na odcinku.
  • Zachowanie brzegowe konforemnego przekształcenia Riemanna, wariancja, lokalne zachowanie miary harmonicznej.

Życie i twórczość Profesora Andrzeja Lasoty

(książka on-line)


Dotychczasowe wydarzenia: