Wykłady im. Profesora Andrzeja Lasoty


15 stycznia 2010 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
prof. dr hab. Andrzej Pelczar

przedstawił wykład
Opis matematyki. Opis w matematyce. Matematyka jako opis.

Pełny tekst wykładu
(Translated from Polish to English by Paweł Gładki)

Dotychczasowe wydarzenia: