Wykłady im. Profesora Andrzeja Lasoty

prof. Jean Mawhin
13 stycznia 2012 r. o godz. 15:00
V Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty
wygłosił
prof. Jean Mawhin
tytuł wykładu:
Functional analysis and nonlinear boundary value problems:
the legacy of Andrzej Lasota

miejsce wykładu:
Sala 312 ul. Śniadeckich 8, Warszawa

Informacje na stronach IM PAN
Pełny tekst wykładu


Życie i twórczość Profesora Andrzeja Lasoty


Migawki z wykładu

Dotychczasowe wydarzenia: