Wykłady im. Profesora Andrzeja Lasoty

11 stycznia 2013 r. o godz. 15:30
VI Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty
wygłosił
prof. dr hab. Łukasz Stettner
tytuł wykładu:
Ergodyczność procesów filtracji
- o wieloletnim błędzie i próbach jego naprawienia

miejsce wykładu:
Sala posiedzeń Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem (227)Życie i twórczość Profesora Andrzeja Lasoty


prof. dr hab. Łukasz Stettner

Dotychczasowe wydarzenia: