Wykłady im. Profesora Andrzeja Lasoty


Inauguracyjny
Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

wygłosił  w piątek 4 stycznia 2008 r.
Prof. dr hab. Czesław Olech
na temat
Wspomnienia o Seminarium Profesora Ważewskiego i o jego uczestnikachMigawki z wykładu


początek wykładu
schemat odkrycia audytorium1
Dostojni goście
audytorium2 Schemat rozwiązania
Ożywiona dyskusja
audytorium3 audytorium1
Skupienie i zaduma
Dotychczasowe wydarzenia: