Uprzejmie zapraszamy na
kolejne wykłady im. Profesora Andrzeja Lasoty

Professor Tien-Yien Li
10 stycznia 2014 r. o godz. 15:30
VII Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty
wygłosił
Professor Tien-Yien Li 李天岩
University Distinguished Professor
Michigan State University, USA
tytuł wykładu:
Homotopy Continuation Method
For Solving Polynomial Systems

miejsce wykładu:
Sala posiedzeń Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem (227)

tezy wystąpienia
(abstract)
Zapis video tego wydarzenia 

Życie i twórczość Profesora Andrzeja Lasoty

(książka on-line)

Fotoreportaż


Wykonała: Julia Agnieszka Szymala (biuro prasowe UŚ)

Zapis telewizji UŚ


Dotychczasowe wydarzenia: