Wykłady im. Profesora Andrzeja Lasoty


14 stycznia 2011 roku o godz. 15:30
w sali Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem
prof. dr hab. Lech Górniewicz
wygłosił wykład pod tytułem
INKLUZJE RÓŻNICZKOWE
- TEORIA ZAPOCZĄTKOWANA PRZEZ KRAKOWSKĄ SZKOŁĘ MATEMATYCZNĄ
Zagadnienia
Pełny tekst wykładu

Dotychczasowe wydarzenia: