prof. dr hab. Lech Górniewicz

INKLUZJE RÓŻNICZKOWE
- TEORIA ZAPOCZĄTKOWANA PRZEZ KRAKOWSKĄ SZKOŁĘ MATEMATYCZNĄ
Zagadnienia:
  1. Krótki rys historyczny , ze szczególnym uwzględnieniem matematyków krakowskich : S. Zaremby , T. Ważewskiego , A . L a s o t y , Cz. Olecha , Z. Opiala , A. Pelczara i A. Plisia .
  2. Związek z teorią sterowania .
  3. Aktualne wyniki dotyczące istnienia i struktury zbioru rozwiązań inkluzji różniczkowych .
  4. Zastosowania w równaniach różniczkowych zwyczajnych .