Wykłady im. Profesora Andrzeja Lasoty


16 stycznia 2009 roku o godz. 15:30
w sali Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem
Prof.  Michael C. Mackey, Ph.D. FRSC
wygłosił wykład pod tytułem
Exploring the World with Mathematics
Zagadnienia
Pełny tekst wykładu


 

Trzy wspomnieniowe migawki:
Wprowadzenie
Wprowadzenie
wykład
Wykład
sala
Zaciekawienie wśród uczestników


Dotychczasowe wydarzenia: