Uprzejmie zapraszamy na
kolejny wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty
w roku 2018

natomiast

Prof. dr hab. Aleksander Weron

   

13 stycznia 2017 r. o godz. 15:30

X Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

już wygłosił

prof. dr hab. Aleksander Weron

z

tytuł wykładu:

Matematyczne modele dynamiki procesów molekularnych
w żywych komórkach biologicznychmiejscem wykładu  była

Sala posiedzeń Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem (227)
Życie i twórczość Profesora Andrzeja Lasoty

(książka on-line)

Fotoreportaż z wykładu jest na stronach sekcji prasowej UŚ

Dotychczasowe wydarzenia: