VIII wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

prof. dr hab. Roman Srzednicki
9 stycznia 2015 r. o godz. 15:30
VIII Wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty
wygłosił

prof. dr hab. Roman Srzednicki

z

tytuł wykładu:
O komputerowo wspieranym wykrywaniu
orbit ograniczonych i okresowych


miejsce wykładu:
Sala posiedzeń Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem (227)Życie i twórczość Profesora Andrzeja Lasoty

(książka on-line)Dotychczasowe wydarzenia: