Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 258-29-76
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl
W roku akademickim 2018/2019 jestem na postdocu w TU Darmstadt.Materiały dla studentów


Elementy algebry abstrakcyjnej A


 • Test 1: zadania + rozwiązania [pdf
 • Kolokwium 1: zadania + rozwiązania [pdf
 • Test 2: zadania + rozwiązania [pdf
 • Kolokwium 2: zadania + rozwiązania [pdf


 • Matematyka B


 • Całki: rozwiązania do testu 2 [pdf

 • Badanie przebiegu zmienności funkcji (info + zadania) [pdf

 • Zachęcam do skorzystania z książki W. Krysicki, L. Włodarski, "Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I (cz. II)" - zawiera wiele zadań i przykładów.

  Wstęp do algebry i teorii liczb


 • Kolokwium 1: zadania + rozwiązania [pdf
 • Kolokwium 2: zadania + rozwiązania [pdf


 • Wstęp do informatyki


 • Kolokwium (LaTeX): zadania [pdf, rozwiązanie (plik .tex)

 • [STRONA GŁÓWNA]   [CV]   [ZAKŁAD]   [PL]   [ENG]