INSTYTUT MATEMATYKI
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Dzwoniąc z zewnątrz,
numer wewnętrzny poprzedza się numerem (032) 359
e-mail:im@math.us.edu.pl


ZAKŁAD RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH


pokój tel. wewn.
KIEROWNIK ZAKŁADU:
Prof. dr hab. Maciej Sablik  583   18-67
 

PRACOWNICY:

dr hab. prof. UŚ  Roman Badora  580   20-94
dr hab. Andrzej Olbryś  547   21-89
dr hab. Ekaterina Shulman  539   20-86
dr hab. Justyna Sikorska
 585
  20-95
dr hab. Tomasz Szostok  586   21-93
dr Radosław Łukasik  571   13-28
dr Marcin Zygmunt  571   13-28
 

PRACOWNICY EMERYTOWANI:

prof. dr hab. Roman Ger  529   17-88
prof. dr hab. Zygfryd Kominek  567   18-05
dr Joanna Ger


MATEMATYCY ZWIĄZANI Z ZAKŁADEM:

dr hab. Włodzimierz Fechner    
dr Żywilla Fechner    
dr Tomasz Kochanek    
dr Barbara Koclęga-Kulpa

Harmonogram konsultacji pracowników zakładu

Tematyka badań naukowych:

Seminaria:[STRUKTURA] [STRONA GŁÓWNA]