INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 258-29-76
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl 

Andrzej Olbryś

Adres:
Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
Tel./Fax: (+48 32) 258-29-76

Pokój: 568
Tel.:
(+48 32) 359-21-89
Email: andrzej.olbrys@us.edu.pl

CV  Publikacje
[ZAKŁAD RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH]  [STRUKTURA]  [STRONA GŁÓWNA]