INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 2582976
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl
Dr hab. Andrzej Olbryś – Curriculum Vitae

1. Stopnie naukowe:

    - Magister Matematyki – Uniwersytet Śląski, Katowice 9 czerwca 2000 r.

    - Doktor Nauk Matematycznych – Uniwersytet Śląski, Katowice 28 czerwca 2005 r.

    - Doktor Habilitowany – Uniwersytet Śląski, Katowice 14 maja 2019 r.

2. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:

    - od 2005 r. do 2007 r. asystent w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

        - od 2007 r. adiunkt w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

     3. Obszary zainteresowania:

          - analiza wypukła,

          - równania i nierówności funkcyjne,

          - matematyka aktuarialna,

          - teoria optymalizacji,

        - matematyka w finansach i ekonomi

     4. Nagrody i wyróżnienia:              

        - Nagroda 2-ego stopnia Rektora U.Ś za prace naukowo-badawczą (2006)     

        - Nagroda 3-ego stopnia Rektora U.Ś za prace naukowo-badawczą (2016)     

        - Trzecia nagroda w konkursie im. M. Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych (2007)      

        - Pierwsza nagroda w konkursie im. M. Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych (2011)      

        - Druga nagroda w konkursie im. M. Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych (2014)          

[STRONA GŁÓWNA]  [PUBLIKACJE]  [ZAKŁAD RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH]