INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 258-29-76
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl 

Joanna Ger

Adres:
Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
Tel./Fax: (+48 32) 258-29-76

Pokój: 529
Tel.: (+48 32)
359-17-88
Email: jger@math.us.edu.pl

CV  Publikacje
[ZAKŁAD RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH]  [STRUKTURA]  [STRONA GŁÓWNA]