INSTYTUT MATEMATYKI

Sprawy aktualne:

Egzaminy| Obrony | USOSWeb  | Informator ECTSUPGOW |
dojazd do SMCEBI-Chorzów 
| nowa lista czasopism  | WBN


Instytut Matematyki
Uniwersytetu ¦l±skiego
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
tel./fax +48 32 258-29-76

e-mail
 im@math.us.edu.pl
SEKRETARIATY:
sprawy finansowe - pok. 531
sprawy ogólne - pok. 532
sprawy dydaktyczne - pok. 533
¦więtoPi2014 Superlider
Teoria ciał uporz±dkowanych

Portal maturzysty.info jest ogólnopolsk± baz± wiedzy dla maturzystów.
  


© Instytut Matematyki U¦