Realizacja projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach"
w Instytutcie Matematyki  **************************************
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl


Zapraszamy studentów i studentki studiów I i II stopnia na kierunku matematyka do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.  [STRONA GŁÓWNA IM UŚ]