KONKURS IM. MARKA KUCZMY

[IM] [REGULAMIN] [SKŁAD JURY] [LISTA NAGRODZONYCH PRAC] [UROCZYSTE POSIEDZENIE 2017]
Doroczny ogólnopolski konkurs na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych organizowany jest nieprzerwanie od 1974 roku. Oceny opublikowanych prac z tego zakresu dokonuje trzynastoosobowe jury wybierane co dwa lata spośród specjalistów z całej Polski. Od stycznia 1992 roku Konkurs nosi imię Marka KUCZMY- twórcy polskiej szkoły równań funkcyjnych, zmarłego w czerwcu 1991 roku inicjatora Konkursu.  Od roku 1993 Konkurs stanowi stałą pozycję w kalendarzu imprez naukowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Lista nagrodzonych w danym roku kalendarzowym prac publikowana jest na stronie internetowej Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego oraz w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

 
 W dotychczasowych 2-letnich kadencjach, w których oceniano prace za dwa lata kalendarzowe*), jurorami byli lub są
(w nawiasach podano numery kadencji):

 • Henryk ADAMCZYK (I--III,VI,VII)
 • Roman BADORA (XV -- XXII)
 • Karol BARON (wszystkie)
 • Janusz BRZDĘK (XVIII-XX)
 • Jacek CHMIELIŃSKI (XVII, XIX-XXII)
 • Jacek CHUDZIAK (XXII)
 • Bogdan CHOCZEWSKI (I --XV)
 • Józef DREWNIAK (I,II)
 • Roman GER (I-XXI)
 • Kazimierz GOEBEL (III)
 • Stanisław HARTMAN (VI--VIII)
 • Henryk HUDZIK (IX,XIV -- XVIII,XXI,XXII)
 • Witold JARCZYK (VIII--XXII)
 • Zygfryd KOMINEK (X--XXII)
 • Mieczysław KUCHARZEWSKI (I--VIII)
 • Marek KUCZMA (I--VI)
 • Marian KWAPISZ (I,III,IV,VII)
 • Andrzej LASOTA (II)
 • Jan Stanisław LIPIŃSKI (II)
 • Janusz MATKOWSKI (wszystkie)
 • Stanisław MIDURA (IV,V,VII)
 • Janusz MORAWIEC (XX - XXII)
 • Zenon MOSZNER (I - XVIII)
 • Julian MUSIELAK (VIII--XVII)
 • Kazimierz NIKODEM (X,XI,XIII -- XXII)
 • Danuta PRZEWORSKA-ROLEWICZ (IV--VII)
 • Ryszard PŁUCIENNIK (XXI,XXII)
 • Czesław RYLL-NARDZEWSKI (XI--XIII)
 • Maciej SABLIK (VI,VIII--XXII)
 • Andrzej SMAJDOR (I,II,IV--XII)
 • Wilhelmina SMAJDOR (VIII--X)
 • Jacek SZARSKI (III)
 • Józef TABOR (III,V,XII--XIV,XVI -- XX)
 • Jacek WESOŁOWSKI (XIX)
 • Andrzej ZAJTZ (I,IV,V)
 • Marek Cezary ZDUN (wszystkie).
*) Wyjątek stanowi jedynie pierwsza kadencja, w której jurorzy oceniali prace za trzy lata: 1974 - 1976.[STRONA GŁÓWNA] [REGULAMIN] [SKŁAD JURY] [LISTA NAGRODZONYCH PRAC]