KONKURS IM. MARKA KUCZMY

Jury konkursu

wybrane jesienią 2017 r. na lata 2018-2019
(dwudziesta druga kadencja)


 1. Dr hab. prof. UŚ Roman Badora
  Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego
  ul. Bankowa 14
  40-007 Katowice
  e-mail: robadora@ux2.math.us.edu.pl
 2. Prof. dr hab. Karol Baron
  Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego
  ul. Bankowa 14
  40-007 Katowice
  e-mail: baron@us.edu.pl
 3. Dr hab. prof. UP Jacek Chmieliński - wiceprzewodniczący Jury
  Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego
  ul. Podchorążych 2
  30-084 Kraków
  e-mail: jacek@up.krakow.pl
 4. Dr hab. prof. UR Jacek Chudziak
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
  ul. Pigonia 1
  35-310 Rzeszów
  e-mail: chudziak@ur.edu.pl
 5. Prof. dr hab. Henryk Hudzik
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Matematyki i Informatyki
  Zakład Teorii Przestrzeni Funkcyjnych
  e-mail: hudzik@amu.edu.pl
 6. Prof. dr hab. Witold Jarczyk
  Instytut Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  ul. Szafrana 4a
  65-516 Zielona Góra
  e-mail: W.Jarczyk@wmie.uz.zgora.pl
 7. Prof. dr hab. Zygfryd Kominek
  Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego
  ul. Bankowa 14
  40-007 Katowice
  e-mail: zkominek@ux2.math.us.edu.pl
 8. Prof. dr hab. Janusz Matkowski
  Instytut Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  ul. Szafrana 4a
  65-516 Zielona Góra
  e-mail: J.Matkowski@wmie.uz.zgora.pl
 9. Dr hab. prof. UŚ Janusz Morawiec - sekretarz Jury
  Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego
  ul. Bankowa 14
  40-007 Katowice
  e-mail: morawiec@ux2.math.us.edu.pl
 10. Prof. dr hab. Kazimierz Nikodem
  Katedra Matematyki Akademii Techniczno-Humanistycznej
  ul. Willowa 2
  43-309 Bielsko-Biała
  e-mail: knik@ath.bielsko.pl
 11. Prof. dr hab. Ryszard Płuciennik
  Politechnika Poznańska
  Instytut Matematyki
  e-mail: ryszard.pluciennik@put.poznan.pl
 12. Prof. dr hab. Maciej Sablik – przewodniczący Jury
  Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego
  ul. Bankowa 14
  40-007 Katowice
  e-mail: maciej.sablik@us.edu.pl
 13. Prof. dr hab. Marek C. Zdun
  Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego
  ul. Podchorążych 2
  30-084 Kraków
  e-mail: mczdun@up.krakow.pl[STRONA GŁÓWNA] [KONKURS] [REGULAMIN] [LISTA NAGRODZONYCH PRAC]