SEMINARIUM Z RÓWNAŃ I NIERÓWNOŚCI
FUNKCYJNYCH O WIELU ZMIENNYCH

Instytut Matematyki
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
tel./fax (032) 258-29-76
e-mail:im@math.us.edu.pl


odbywa się w poniedziałki w godzinach 16:15 - 17:45 w sali 553 Instytutu Matematyki UŚl. w okresach zajęć dydaktycznych w Instytucie Matematyki.
Seminarium prowadzi Prof. dr hab. Maciej Sablik

nr sem. data referuje temat
  1(973)/37  8 października 2018 r.  Dr hab. Jacek Chudziak
Zastosowanie średnich uwikłanych w teorii użyteczności
  2(974)/37  22 października 2018 r.  Dr hab. Tomasz Szostok
O nierówności Levinsona
  3(975)/37  29 października 2018 r.  Dr Andrzej Olbryś
Kilka uwag o twierdzeniu Ng
  4(976)/37   5 listopada 2018 r.   Mgr Katarzyna Miś
O wybranych złozeniach relacji rozmytych
  5(977)/37   19 listopada 2018 r.   Dr. Liu Liu
Iterative roots of piecewise monotone functions and related problems
  6(978)/37   26 listopada 2018 r.   Dr Paweł Wójcik
O pewnej geometrycznej własności
skończenie wymiarowych przestrzeni unormowanych
  7(979)/37   17 grudnia 2018 r.   Dr Paweł Wójcik
Równanie Daugaveta
w pewnych przestrzeniach funkcyjnych
  8(980)/37   7 stycznia 2019 r.   Dr hab. Włodzimierz Fechner
Stabilność multyplikatywnego równania Sincowa
  9(981)/37   14 stycznia 2019 r.   Dr Paweł Pasteczka
Własności kratowe dla średnich quasi-arytmetycznych
  10(982)/37   21 stycznia 2019 r.   Prof. dr hab. Roman Ger
Krótki dowód alienacji
addytywności i kwadratowości
  11(983)/37   28 stycznia 2019 r.   Dr Marcin Zygmunt
O pewnym równaniu o współczynnikach macierzowych
  12(984)/37   18 lutego 2019 r.   Dr hab. Ekaterina Shulman
On nilpotent sets
and polynomial functions on groups
  13(985)/37   25 lutego 2019 r.  Prof. Dr. Gian Luigi Forti
Stability and properties of groups
  14(986)/37   4 marca 2019 r.  Dr hab. Justyna Sikorska
O pewnym równaniu dla funkcji o wartościach w stożkach wypukłych
  15(987)/37   11 marca 2019 r.  Dr Anna Bahyrycz
O rozszerzaniu uogólnionych funkcji kwadratowych
określonych na pewnych ”duzych” podzbiorach półgrup
  16(988)/37   18 marca 2019 r.  Dr Paweł Wójcik
O punktach semi-gładkich w przestrzeni L(H,K)
  17(989)/37   25 marca 2019 r.  Dr Paweł Wójcik
O pewnym przenormowaniu w przestrzeni funkcji ciagłych
  18(990)/37   1 kwietnia 2019 r.  Mgr Katarzyna Miś
Wybrane schematy wnioskowania w logice rozmytej
  19(991)/37   8 kwietnia 2019 r.  Dr hab. Teresa Rajba
Wokół nierównosci typu Raşy
  20(992)/37   15 kwietnia 2019 r.  Prof. dr hab. Marek C. Zdun
O afinalizacji rekurencji Koopmansa
związanej z preferencją konsumpcji
  21(993)/37   29 kwietnia 2019 r.  Prof. dr hab. Kazimierz Nikodem
Uwagi o algebraicznym dodawaniu zbiorów
  22(994)/37   6 maja 2019 r.  Dr Mirosław Adamek
Wokół funkcji F-wypukłych
  23(995)/37   13 maja 2019 r.  Dr hab. Tomasz Szostok
O nierówności Steffensena
  24(996)/37   20 maja 2019 r.  Dr Radosław Łukasik
Dwa podejścia do uogólnienia równania d’Alemberta
na półgrupy abelowe


ARCHIWUM

[STRONAGŁÓWNA]|[SEMINARIA]