SEMINARIUM Z RÓWNAŃ I NIERÓWNOŚCI
FUNKCYJNYCH O WIELU ZMIENNYCH

Instytut Matematyki
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
tel./fax (032) 258-29-76
e-mail:im@math.us.edu.pl


odbywa się w poniedziałki w godzinach 16:15 - 17:45 w sali 553 Instytutu Matematyki UŚl. w okresach zajęć dydaktycznych w Instytucie Matematyki.
Seminarium prowadzi Prof. dr hab. Maciej Sablik

nr sem. data referuje temat
  1(998)/38  7 października 2019 r.  Dr hab. Tomasz Szostok
Nierówności typu Hermite'a-Hadamarda
dla funkcji wypukłych wyższych rzędów, raz jeszcze
  2(999)/38  14 października 2019 r.  Dr hab. Andrzej Komisarski
Porządki wypukłe między wielomianami splotowymi miar
  3(1000)/38  21 października 2019 r.  Prof. dr hab. Roman Ger
i prof. dr hab. Maciej Sablik
Tysiąc posiedzeń seminarium
z równań i nierówności funkcyjnych
o wielu zmiennych - wyjątkowo sala 227


ARCHIWUM

[STRONAGŁÓWNA]|[SEMINARIA]