RÓWNANIA FUNKCYJNE
SEMINARIUMSeminarium odbywa się o godz. 1615, w s. 553 w Instytucie Matematyki w co drugi wtorek, który jest dniem zajęć dydaktycznych. Dokładne termin seminariów sa podane poniżej.
Seminarium prowadzi  dr hab. prof. UŚ Tomasz Szostok


nr sem. data referuje temat
MCDXCVII  10 października 2023 r.  Dr Paweł Pasteczka Niezmienniczości średnich o uogólnionym wzroście potęgowym
MCDXCVIII  24 października 2023 r.  Prof. dr hab. Karol Baron Wokół rozwiązań spełniających warunek Höldera liniowego równania funkcyjnego
MCDXCIX  7 listopada 2023 r.  Dr Radosław Łukasik Definicja i własności rozmytej alternatywy rozłącznej
MD  21 listopada 2023 r.   1500
MDI  25 listopada 2023 r.   Wybory Jury Konkursu im. Marka Kuczmy
MDII  5 grudnia 2023 r.  Dr. Patricia Szokol Characterization theorems for a certain class of Schur-convex functions
MDIII  19 grudnia 2023 r.  Prof. dr hab. Maciej Sablik Równanie Abela a prędkość światła
MDIV  9 stycznia 2024 r.  Dr hab. prof. UŚ
Andrzej Olbryś
O pewnym uogólnieniu wypukłości
MDV  23 stycznia 2024 r.  Dr hab. prof. UJK
Wojciech Jabłoński
O operacji podstawiania
w pierścieniu szeregów formalnych
MDVI  20 lutego 2024 r.  Dr hab. prof. UŚ
Tomasz Szostok
Nierównośc Ostrowskiego a odległość miar
MDVII  5 marca 2024 r.  Dr hab. prof. UŚ
Roman Badora
Niezmiennicza wersja twierdzenia Hahna-Banacha
MDVIII  19 marca 2024 r.  Dr hab. Paweł Wójcik Tylko liniowe izometrie
spełniają równanie ortogonalności
w 2-wymiarowych przestrzeniach unormowanych
MDIX  9 kwietnia 2024 r.  Dr hab. prof. UKEN
Jacek Chmieliński
Alternatywna addytywność relacji ortogonalności Birkhoffa-Jamesa
MDX  23 kwietnia 2024 r.  Dr hab. Tomasz Szostok
Nierówności dla funkcji 2-wypukłych
MDXI  7 maja 2024 r.  Mgr Magdalena Mamcarz
Nierówności dla funkcji wypukłych względem układów Czebyszewa
MDXII  21 maja 2024 r.  Krzysztof Gomółka
Średnie zadane przy pomocy całkiARCHIWUM

[STRONA GŁÓWNA] [SEMINARIA]