RÓWNANIA FUNKCYJNE
SEMINARIUMSeminarium odbywa się o godz. 1615, w s. 553 w Instytucie Matematyki w każdy wtorek, który jest dniem zajęć dydaktycznych, za wyjątkiem ostatniego wtorku miesiąca.
Seminarium prowadzi  dr hab. prof. UŚ Roman Badora


nr sem. data referuje temat
MCDXXVII   9 października 2018 r.  dr hab. Tomasz Szostok
Uwagi o funkcjach addytywnych w ciałach niearchimedesowych
MCDXXVIII   16 października 2018 r.  dr Paweł Wójcik
Odwzorowania zachowujące B-ortogonalność
MCDXXIX   23 października 2018 r.  dr hab. Roman Badora
Jednorodne wielomiany ortogonalnie addytywne
MCDXXX   6 listopada 2018 r.  dr Zbigniew Leśniak
Postać potoków Brouwera i ich topologiczne sprzężenie, część 1
MCDXXXI   13 listopada 2018 r.  dr Zbigniew Leśniak
Postać potoków Brouwera i ich topologiczne sprzężenie, część 2
MCDXXXII   20 listopada 2018 r.   Dr hab. prof. UR
Jacek Chudziak
O komplementarnej symetrii cen indyferencji
MCDXXXIII   18 grudnia 2018 r.   Dr Paweł Wójcik
Geometria domkniętej kuli w przestrzeni L(H,K)
MCDXXXIV   8 stycznia 2019 r.   Dr Radosław Łukasik
Równanie zachowujące dwuaddytywność
MCDXXXV   15 stycznia 2019 r.   Dr hab. prof. UŚ
Roman Badora
Problem Ulama dla równania f(x*g(y))=f(x)f(y)
MCDXXXVI   22 stycznia 2019 r.   Dr Thomas Zürcher
An Introduction to Lipschitz Differentiability Spaces
MCDXXXVII   19 lutego 2019 r.   Dr Andrzej Olbryś
O odwzorowaniach T-wypukłych w sensie Schura
MCDXXXVIII   5 marca 2019 r.   Dr hab. Tomasz Szostok
O alienacji dwóch ogólnych równań liniowych
MCDXXXIX   12 marca 2019 r.   Dr Paweł Pasteczka
Zagadnienie niezmienniczości dla średnich nieciągłych
MCDXL   19 marca 2019 r.   Dr Anna Bahyrycz
O stabilności i hiperstabilności równania
charakteryzującego odwzorowania wieloaddytywno-jensenowskie
MCDXLI   2 kwietnia 2019 r.   Dr hab. prof. UP
Wojciech Jabłoński
Algebraiczna struktura rozwiązań
formalnego równania różniczkowego Aczéla-Jabotinsky'ego
MCDXLII   9 kwietnia 2019 r.   Dr Mirosław Adamek
Podparcia funkcji F-wypukłych - dyskusja i konsekwencje
MCDXLIII   16 kwietnia 2019 r.   Dr hab. prof. UP
Eliza Jabłońska
Funkcje podaddytywne ograniczone z góry na zbiorze dużym
MCDXLIV   7 maja 2019 r.   Dr Dariusz Sokołowski
Stabilność punktów z twierdzeń o wartości średniej
MCDXLV   14 maja 2019 r.   Dr hab. prof. UP
Jacek Chmieliński
Ciągłość seminorm w nieskończenie wymiarowych
przestrzeniach unormowanych
MCDXLVI   21 maja 2019 r.   Dr Paweł Wójcik
O odwzorowaniach zachowujących pewne ortogonalności

Powyższy plan może ulec zmianom, jeśli zajdą ważne ku temu przyczyny.

ARCHIWUM

[STRONA GŁÓWNA] [SEMINARIA]