Prof. dr hab. Roman Jerzy Ger

Prof. dr hab. Roman Jerzy Ger     Instytut Matematyki
Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
tel. 359-17-88


e-mail:romanger@us.edu.pl


Stopnie i tytuły naukowe
Sympozja
Stanowiska związane z działalnością naukową
Colloquium Talks
Członkostwa
Kształcenie kadry naukowej
Zainteresowania naukowe
Doświadczenie dydaktyczne
Hasła kluczowe dotyczące kierunków badawczych
Najważniejsze nagrody i odznaczenia
Publikacje