20-21.11.2015


Ger-Kominek Workshop
in Mathematical Analysis and Real Functions *)

Lista uczestników
(list of participants)

Program konferencji

20.11.2015 :

12:00 – 14:30

Rejestracja uczestników w hotelach (Uniwersyteckim, przy ul. Paderewskiego i w Novotelu).

14:45

Spotkanie w Sali Posiedzeń Rady Wydziału (s. 227, ul. Bankowa 14),
powitanie Dostojnych Jubilatów i Czcigodnych Gości
(prof. dr hab. Maciej Sablik).

14:50-15:30

Wystąpienia Rektora, Dziekana, przedstawicieli PTM i reprezentantów środowisk przybyłych z kraju i zza granicy.

15:30 – 16:15

prof. dr hab. Kazimierz Nikodem, Convexity in the output of Professor Roman Ger.

16:15 – 16:45

Coffee break.

16:45 – 17:30

prof. dr hab. Władysław Wilczyński, Theorems of Steinhaus, Piccard and Smítal.

17:30 – Concert

prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik - piano (and  introduction)
Magdalena Czech – cello
Beniamin Czech   – violin


21.11.2015 :

9:15 – 10:00

Prof. Dr. Moshe Goldberg, Radii of Elements in Finite-Dimensional Power-Associative Algebras.

10:05 – 10:50

Prof. Dr. Ludwig Reich, The Katowice–Graz partnership and some of its mathematical achievements.

10:55 – 11:25

Coffee break.

11:25 – 12:10

Prof. Dr. Zsolt Páles, Recent results and problems related to convexity.

12:15 – 13:00

Prof. dr hab. Henryk Hudzik, The role of Δ2 condition in Orlicz spaces.

13:00 – 13:30

Prof. Dr. G. L. Forti, Some results about an alternative quadratic equation.

13:30

Closing of the workshop.


MNiSW
Konferencja była dofinansowana ze środków MNiSW w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę.

This conference has been supported by Ministry of Science and Higher Education
within the framework - popularization of science.