Wersja angielska Wersja niemiecka Wersja polska Wersja rosyjska

Paweł Gładki


Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice


Pokój: 527, Bankowa 14
Tel.: +48 (32) 359 2228
Fax: +48 (32) 258 2976
Email: pawel.gladki@us.edu.pl


I am nerdier than 92% of all people. Are you nerdier? Click here to find out!
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GED/M$/S d- s-:- a C++ L++ E W++ N+++ 
w-- O- M+++ PS++ PE- PGP tv- b+++
DI++++++ G++ e++++ r y+>**
------END GEEK CODE BLOCK------


Mar. 2020: Uniwersytet Śląski doktor habilitowany nauk matematycznych,
autoreferat: "Wybrane zastosowania hiperalgebr w algebraicznej teorii form kwadratowych" ;
Gru. 2019 - obecnie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, profesor uczelni,
Paź. 2010 - obecnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, adiunkt,
Paź. 2009 - Lis. 2019: Uniwersytet Śląski w Katowicach, adiunkt,
Wrz. 2007 - Wrz. 2009: University of California, Santa Barbara , Visiting Assistant Professor,
opiekun: prof. Bill Jacob;
Sty. 2007 - Kwi. 2007: Fields Institute for Research in Mathematical Sciences przy University of Toronto ,
uczestnik Programu Tematycznego o Geometrycznych Zastosowaniach Teorii Homotopii ;
Wrz. 2003 - Wrz. 2007: University of Saskatchewan ,
studia doktoranckie z matematyki, promotor: prof. Murray Marshall ;
rozprawa doktorska: "PP hipoteza w teorii przestrzeni porządków" ;
Paź. 2002 - Wrz. 2003: Uniwersytet Śląski , student studiów doktoranckich z matematyki,
opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Szymiczek ;
Paź. 1997 - Cze. 2002: Uniwersytet Śląski , studia magisterskie z matematyki,
specjalność: matematyka teoretyczna, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szymiczek ,
praca magisterska: "Hipoteza Riemanna dla ciał funkcji algebraicznych" ;
Wrz. 1993 - Cze. 1997: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie - Skłodowskiej w Katowicach,
klasa matematyczno-fizyczna z poszerzonym programem matematyki.


Zainteresowania naukowe: algebraiczna teoria form kwadratowych, przestrzenie porządków.


Publikacje
(po angielsku)
Zajęcia dydaktyczne pl.sci.matematyka FAQ
Inedita
(po angielsku)
Konferencje
(po angielsku)
Książki matematyczne
(po angielsku)
Miejsca
(po angielsku)
Dla magistrantów Erasmus+