INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14, tel./fax (032) 258-29-76

Dzwoniąc z zewnątrz,
numer wewnętrzny poprzedza się numerem (032) 359

e-mail:im@math.us.edu.pl
ZAKŁAD TEORII MNOGOŚCI I TOPOLOGII


pokój tel. wewn.
KIEROWNIK ZAKŁADU:
prof. dr hab. Szymon Plewik  542 20-88


dr hab. Andrzej Kucharski 540 20-87
dr Wojciech Bielas 536 20-92
dr Anna Brzeska 540 20-87

DOKTORANCI:
na razie brak 525
20-84

PROFESOROWIE EMERYTOWANI:
prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski 555 17-52
prof. dr hab. Władysław Kulpa   536

prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk 541 17-85 

MATEMATYCY ZWIĄZANI Z ZAKŁADEM:
dr hab. Jerzy Krzempek 536

dr Piotr Kalemba 525
dr Michał Machura 542
dr Marta Walczyńska 542
prof. dr hab. Wiesław Kubiś 540

dr hab. Marian Turzański 536

dr Judyta Bąk 540

dr Erwin Kasparek 525

dr Anna Kucia 525

dr  Sławomir Turek 540

dr Andrzej Starosolski 540

dr Anna Wojciechowska 525
Tematyka badań naukowych:

Kombinatoryka nieskończonościowa.
Niezmienniki kardynalne.
Algebry Boole'a.
Topologia mnogościowa.
Gry topologiczne.
Minimalne układy dynamiczne.
Kombinatoryka.Proponowane tematy prac magisterskich
 
Konsultacje[STRONA GŁÓWNA]