INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 2582976
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl


Aleksander Błaszczyk

prof. zw. dr hab. Aleksander Błaszczyk

Adres:
Uniwersytet Śląski
Instytut Matematyki
Bankowa 14
40-007 Katowice, Poland
Tel./Fax: (+48 32) 2582976

Pokój: 541
Tel.: (+48 32) 3592085
Email: ablaszcz@math.us.edu.pl

Zainteresowania: topologia ogólna, teoria mnogości, algebry Boole'a
Seminarium z topologii i teorii mnogości odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 14.30 w s. 535 w Instytucie Matematyki.

CV         Wypromowani doktorzy       Lista publikacji      Książki


[ZAKŁAD TEORII MNOGOŚCI I TOPOLOGII]  [STRUKTURA]  [STRONA GŁÓWNA]