INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 2582976
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl


Seminarium z Topologii i Teorii Mnogości


Seminarium w roku akademickim 2017/18 odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 1430 w s. 535 w Instytucie Matematyki.
Seminarium prowadzą prof. dr hab. Aleksander Błaszczyk, dr hab. Andrzej Kucharski oraz dr Wojciech Bielas


     
Powyższy plan może ulec zmianom, jeśli zajdą ważne ku temu przyczyny.

ARCHIWUM

[ZAKŁAD TEORII MNOGOŚCI I TOPOLOGII]  [STRONA GŁÓWNA] [SEMINARIA]