INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax 32 2582976
e-mail:im@math.us.edu.pl

Marta Walczyńska

Marta Walczyńska

Adres:
Uniwersytet Śląski
Instytut Matematyki
Bankowa 14
40-007 Katowice, Poland
Tel./Fax: (+48 32) 2582976

Pokój: 525
Tel.: (+48 32) 3592087
Email: marta.walczynska@us.edu.pl

Zainteresowania : teoria mnogości,
teoria kategorii

CV    Lista publikacji   Dydaktyka[ZAKŁAD TEORII MNOGOŚCI I TOPOLOGII]  [STRUKTURA]  [STRONA GŁÓWNA]