INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 258-29-76
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl
English version: Przeście do wersji w języku agielskim                                                                                                                   


Szymon Plewik z żoną Elżbietą

Szymon Plewik

Adres:
Uniwersytet Śląski
Instytut Matematyki
Bankowa 14
40-007 Katowice, Poland
Tel./Fax: (+48 32) 2582976

Pokój: 542
Tel.: (+48 32) 3592088
Email: Plewik@math.us.edu.pl

Zainteresowania naukowe:  inwarianty kardynalne, kombinatoryka nieskończonościowa, podstawy matematyki, teoriia gier, teorii miary, teorii mnogości, topologia, zastosowania matematyki w naukach społecznych

Zainteresowania inne (hobby):  ekologia, podróże, gry sportowe

CV 
Lista publikacji
Dydaktyka

[ZAKŁAD TEORII MNOGOŒCI I TOPOLOGII]  [STRUKTURA]  [STRONA GŁÓWNA]