INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 2582976
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl

Anna Brzeska

Anna Brzeska

Adres:
Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski
Bankowa 14
40-007 Katowice, Polska
Tel./Fax: (+48 32) 2582976

Pokój: 538
Tel.: (+48 32) 3591952
Email: abrzeska@math.us.edu.plZainteresowania: Topologia ogólna, kombinatoryka nieskończonosciowa,
                           relacje porządkujące, filtry, ideały zbiorów
CV      Publikacje    Dydaktyka


[ZAKŁAD TEORII MNOGOŚCI]  [STRUKTURA]  [STRONA GŁÓWNA]