INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax +48 32 258 2976
e-mail:im@ux2.math.us.edu.plTomasz Połacik

Adres:
Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski
Bankowa 14
40-007 Katowice
Tel./Fax: +48 32 258 2976

Pokój: 588
Tel.: +48 32 359 1864
Email: polacik@math.us.edu.pl
In English [ENGLISH]

CV 
Publikacje
Badania
Rozkład zajęć
...

Karpacz w Szklarskiej Porębie
czyli
Applications of Logic in Philosophy
and the Foundations of Mathematics[ZAKŁAD LOGIKI]  [STRUKTURA]  [INSTYTUT MATEMATYKI]

[STRONA GŁÓWNA]  [CV]  [PUBLIKACJE]  [BADANIA]  [DYDAKTYKA