INSTYTUT MATEMATYKI
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Dzwoniąc z zewnątrz,
numer wewnętrzny poprzedza się numerem +48 32 359
e-mail: im@ux2.math.us.edu.pl


Zakład Logiki Matematycznej

pokój tel. wewn.
KIEROWNIK ZAKŁADU:
dr hab. Tomasz Połacik 588 1864
dr Anna Bień    
mgr Anna Glenszczyk    

Pracownicy emerytowani

  1. dr hab. Wojciech Dzik
  2. dr Andrzej Biela
  3. dr Marek Wojtylak

Doktoranci

  1. mgr Tomasz Witczak

Osoby związane z zakładem

  1. dr hab. prof. UO Piotr Wojtylak
  2. dr hab. Zofia Kostrzycka
  3. dr Sławomir Kost
  4. dr Małgorzata Kruszelnicka

Tematyka badań naukowych


Logika matematyczna. W szczególności, logika intuicjonistyczna i logiki pośrednie, logiki modalne oraz konstruktywne teorie pierwszego rzędu i ich modele.


Seminarium


Piątki, od 12.00 do 14.00, sala 554.


Konsultacje


dr Anna Bień: w SMCEBI: środy 10.15-11.00 S/0/07; w IM: piątki 14.00-15.00 p.528
mgr Anna Glenszczyk: poniedziałki, 10.15-11.45, p.587
dr hab. Tomasz Połacik: środy, 9.30-11.00, p.588

[STRUKTURA] [STRONA GŁÓWNA]