INSTYTUT MATEMATYKI
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14Zakład Logiki Matematycznej

pokój tel. wewn.
KIEROWNIK ZAKŁADU:
dr hab. prof. UŚ Tomasz Połacik 588 1864
dr Anna Bień    
dr Anna Glenszczyk    

Pracownicy emerytowani

  1. dr hab. Wojciech Dzik
  2. dr Andrzej Biela
  3. dr Marek Wojtylak

Doktoranci

  1. mgr Tomasz Witczak

Osoby związane z zakładem

  1. dr hab. prof. UO Piotr Wojtylak
  2. dr hab. Zofia Kostrzycka
  3. dr Sławomir Kost
  4. dr Małgorzata Kruszelnicka

Tematyka badań naukowych


Logika matematyczna. W szczególności, logika intuicjonistyczna i logiki pośrednie, logiki modalne oraz konstruktywne teorie pierwszego rzędu i ich modele.


Seminarium


Piątki, od 12.00 do 14.00, sala 554.


Konsultacje


dr Anna Glenszczyk: czwartki, 8.30-10.00, p.587
dr hab. prof. UŚ Tomasz Połacik: piątki, 10.00-11.30, p.588

[STRUKTURA] [STRONA GŁÓWNA]