Seminarium
Zakładu Logiki Matematycznej

Seminarium ma charakter roboczy, a jego tematyka odzwierciedla bieżące zainteresowania uczestników i gości.
Spotkania odbywają się w piątki od 12.15 do 14.00 w sali 553 Instytutu Matematyki.


2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
[SEMINARIA]  [STRUKTURA]  [STRONA GŁÓWNA]