INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 2582976
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl


Wojciech Dzik

Research interests

Logic, Mathematical Logic, Universal Algebra, Applications of Logic in Computer Science (e.g. unification), 

Titles of talks given at  some congresses, main conferences  and important seminars

 1. Lattice of theories as the characteristic model for intuitionistic propositional logic,7-th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Salzburg,   11 - 16 .07. 1983,

2. Completeness of intuitionistic logic with respect to the lattice of theories, Międzynarodowa Konferencja IFiS PAN i Komitetu Nauk Filozoficznych PAN,  Jabłonna, 1983,

3. Pełność logiki Intuicjoistycznej względem kraty teorii, Jesienna Szkoła Logiczna PAN, Podklasztorze, 19.11.1983,

4. Lattices of classical theories are models for intuitionistic logic,   University of Stirling, Logic Seminar, Stirling, Scotland, 1985,

5. On some lattices which are adequate for intuitionistic logic,  Sympozjum - Algebra Uniwersalna i jej Zastosowania, Turawa 3 -7.05.1988,

6. Lattices adequate for intuitionistic predicate logic,  II-nd Logical Biannial HEYTING'90, Chajka/Varna, 13-23.09.1988

7. Lattices characterictic for intuitionistic logic, Oxford Logic Seminar, 27.01.1989, Mathematical Institute, Oxford, 01.01.- 15.02.1989, stypendium, opiekun prof.A. MacIntyre,

8. Formulas true in the lattice of ideals of a Boolean algebra  Logic Colloquium '89, Berlin 25.07 - 3.08.1989,  

9. O spójniku alternatywy w logikach abstrakcyjnych, Konferencja Logiki Niefregowskie, Siedlce, 27- 29.09.1989,

10. On formulas true in the lattice of ideals of some Boolean algebras,   XXXV Konferencja Historii Logiki, Kraków; UJ, 15-18 .11. 1989, ,

11. Cantor-Bendixson derivative and superintuitionistic logics,  III-rd Logical Biannial KLENEE'90, Chajka/Varna, 6-15.06.1990,

12. Vanishing of the Cantor-Bendixson derivative is a 0-order property

 VII Universal Algebra Symposium, Przysiek k/Torunia, 22-27.05.1990,

13. On formulas valid in the lattice of ideals of a Boolean algebra,  I Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Logiki w Matematyce i Filozofii, Karpacz, 18-21. 04.1996,

14. O Zawartości kraty ideałów przeliczalnych algebr Boole'a.   I Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Algebry w Logice i Informatyce, Zakopane ,19-25. 05. 1997,

15.  Logiki modalne wyznaczone przez przeliczalne superatomowe algebry Boolea III Ogólnopolska Konferencja Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyk, Karpacz, 6-10.05, 1998,

16. Rozszerzenia logiki modalnej Grzegorczyka wyznaczone przez przeliczalne algebry Boole’a,  II Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry, Zakopane,  Maj 18-25, 1998,

17. Łańcuchy Strukturalnie zupełnych logik predykatów. Zastosowanie metody T. Prucnala

Ogólnopolska Konferencja Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki, Sesja pamięci T.Prucnala, Karpacz , IV.  21 – 25.05. 1999.

18. O strukturalnej zupełności pewnych logik pośrednich,  Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry III, Zakopane,  10-16.05, 1999,

19.  Admissibility and Derivability of Rules in Predicate logics, 11-th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Kraków,  20-26.08. 1999,

20.  Strukturalna zupełność kwantyfikatorowej logiki S5 Lewisa, V Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zawoja, 20 - 24. 09.1999,

21.  O definiowalności kresu górnego w pewnych algebrach implikatywnych.  Zastosowania Algebry III, Zakopane, 21-27.02, 2000, 

22. O logikach Abstrakcyjnych Suszki i pewnych ich zastosowaniach,   XLV Konferencja Historii Logiki, Sesja pamięci Prof. R.Suszki, Kraków, UJ, 26-27.11.1999, 

23. O definiowalności kresu górnego w pewnych algebrach implikatywnych,  Zastosowania Algebry III, Zakopane, 21-27.02, 2000, 

24.  On Structural completeness of some intermediate and modal predicate logics

 6th Barcelona LOGIC MEETING, Barcelona, 5 - 8 lipiec 2000,

25. O regułach dopuszczalnych w logikach wielomodalnych,  VI Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zawoja, 5 - 9. 09. 2000,

26.  Problem 41 H.Friedmana w wersji modalnej,  Konferencja Zastosowania Algebry V, Zakopane, 26.02- 4.03. 2001,

27. O translacji Tarskiego dla reguł,  Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki VI, Karpacz, 25-29.04.2001, 

28.  Structural completeness of First Order Goedel Logic,  Logic Colloquium’2001. Wiedeń; 6-11.08. 2001,

29.  Structural completeness of some quasivarieties of algebras, Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Stara Lesna  (Słowacja), 2-8.09. 2001,

 30.  O unifikacji dla logik frame'ow skończonej wysokości,  Konferencja Zastosowania Algebry VI, Zakopane, 25.02- 3.03. 2002,   

31.  Unifikacja dla krat rozdzielnych i pewnych ich rozszerzeń,  VII Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki Polanica Zdrój, 24-28.04. 2002,

32. (1) Structurally complete extension of of Intuitionistic Logic and Modal Logic

with the Disjunction Property oraz (2) Unification in some Modal Logics, Universita della Calabria, Dipartimento di Matematica, Cosenza, Calabria, Włochy, 2 – 6. 06. 2002,

33.  Unification for Stone algebras and for some modal logics,  Summer School on Algebra and Ordered Sets, Tale, Słowacja, 1 – 6.09.2002,

34.  O unifikacji dla logik modalnych,  VIII Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zawoja, 26 -27.09. 2002,

35.  Unifikacja dla logik wielomodalnych , VII Ogólnopolska Konferencja Konferencja Zastosowania Algebry VI, Zakopane, 10-16.03. 2003

36.  Cylindric Algebras and Multimodal Logics, , Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki VIII, Karpacz; 6-10.05. 2003,

37.  Unification in some Boolean algebras with operators,  Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Kosicka Bela, (Słowacja).  31 08- 6.09, 2003,

38.  Unifikacja dla logik z operatorami, VIII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Algebry, Zakopane, 1-7.03. 2004, ,

39.  Some Applications of Unification in Logic,  Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, Warszawa,  24.04. 2004,

40.  Unification in Epistemic Logic, IX Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki,  Karpacz, 26-30.04.2004, 

41.  Unification in Stone algebras and De Morgan Logics,  Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Mala Moravka, Czechy, 5-11.09. 2004,

42.  Zastosowanie unifikacji w systemach logicznych,  VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14 – 18. 09 2004,

43.  Unification and unification types, Workshop in Modal Logic and Applications,  24.09.2004, Escourt, Natal (RPA),

44. Unifikacja typu 0-1 dla pewnych logik,   L Konferencja Historii Logiki. Kraków;
26-27.10.2004,

45. O formalizacji unifikacji w logice, Seminarium Zakładu Logiki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, 1.12.2004,

 46. Semi-constructive logics and unification,   IX Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce, Zakopane, 7-13.03. 2005,

 47. Representation theorem for ortholattices,  Rand Afrikaans University (RAU), Johannesburg, 18-29 kwiecień 2005 (w ramach współpracy naukowej z RAU),

48. Unification in some non-Fregean logics,  Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki X,  Szklarska Poręba, 9-13 .05. 2005,

49. Splittings of lattices of theories  and unification types, 70-Arbeitstagung Allgemeine Algebra, Wien, 26-29.05. 2005,

50. Unifikacja w logice,  Warsztaty Logiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozofii,  Bukowina Tatrzańska, czerwiec 2005, http://www.logika.uw.edu.pl/warsztaty2007/workshops-past.html#bukowina,

51. Unification in modal logics with self-conjugate operators,  X Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce, Zakopane, 6-12.03. 2006,

52. Unification in logics of some BL-algebras and hoops,  International  Workshop  “Algebra & Substructural Logics - Take Three”,  Kraków,  6 - 8 .11. 2006,

53. On the Logic S5WDn of Knowledge of Many Agents in some Interprested Systems

 XI Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce,   Zakopane
5-11.03. 2007,

54. Unification in some substructural logics related to FL_ew,  Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XII, Szklarska Poręba, 7-11.05.2007,

55. Unification in some polymodal logics , Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics III, St Anne’s College and the Mathematical Institute, University of Oxford, Oxford,  5–9.08.2007, (http://www.maths.ox.ac.uk/notices/events/special/tancl07/).

56. Logiki niefregowskie i ich typy unifikacj 53 Konferencja Historii Logiki, Kraków, UJ , 23-24.10.2007

57.  Restricted Structural Completeness - Non-Overflow Completeness ,  XII Ogólnopolska Konferencja Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce,   Zakopane  3-8.03. 2008

58  Non-fregean Logics and Substructural Logics   Zastosowania Logiki w Filozofii i PodstawachMatematyki XIII. Szklarska Poreba, 5–9.05.2008..

59  O zastosowaniach logik modalnych  Kolokwium Logiczne Katedry Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego (z okazji 20-lecia powstania Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego). 27–29.06.2008.

60. Logiki niefregowskie i ich typy unifikacji  VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20.09.2008

61. Unification in some Substructural Logics  with Modalities  54 Konferencja Historii Logiki, Kraków (UJ), 4-5.11.2008

62. Slices and unification types in intermediate logics ,  XIII Ogólnopolska Konferencja Application of Algebra in  Logic and Computer ScienceZakopane  9-15.02. 2009

63. Admissible Rules and Lindenbaum-Tarski algebrasZastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XIV. Szklarska Poreba, 20–24.04.2009.

64. Unification and Slices in Intermediate and Some Modal Logics, TACL '09 - Topologies, Algebra and Categories in Logic, Amsterdam, 7-11 July 2009

65. Unifiers in some Extensions of S4.3,(with P.Wojtylak),  55 Konferencja Historii Logiki, Kraków (UJ), 3-4.11.2009

66. Unification in Logic and Algebra,  Applications of Algebra XV, Zakopane 8- 14 Marzec 2010

67. Intuitionistic logic with Galois Connections, Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XIV. Szklarska Poręba, 4–7.05.2010.

68.
Unification in Double Stone Algebras, Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Malenovice (Czechy), 4-10.09.2010.

69. Unification types in varieties of lattices with pseudocomplementation Applications of Algebra XVI, Zakopane 7 - 13 Marzec 2011

70. Unification in modal logic I,  Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XVI. Szklarska Poręba, 9–13.05.2011

71. Projective Unification in modal logic I,  Workshop on Admissible Rules and Unification, Utrecht (Holandia),  May 26-28, 2011

72. Wroński’s theorem on projective unification in intermediate and modal logics (with P. Wojtylak) 2-nd International Conference on Order, Algebra, and Logics, honouring Ralph McKenzie, Hiroakira Ono, and Andrzej Wroński. Kraków, 6-10.06.2011

73. Projective Unifiers in Modal Logics
(with P. Wojtylak), CADE – the 23rd International Conference on Automated Deduction, UNIF 2011 - The International Workshop on Unifcation, Wrocław, 31-th July 2011

74. Galois connections in intuitionistic logic and Heyting algebras,  Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Svratka, Czech Republic, September 3-9, 2011.

75. Unification in Algebra and Computer Science,  University of Miskolc (Institute of Mathematics) Hungary, 3-9.12.2011

76. Rozmaitość typów unifikacji w logikach niefregowskich, C
onference "Identity of Sign or Sign of Identity. Around Non-Fregean Logic" ("Identyczność Znaku czy Znak Identyczności. Wokół logiki niefregowskiej") on the  occasion of  70-birthday of prof. M. Omyła,  Inst. Filozofii UW, Warszawa, 12-13. 12. 2011

77. Unification and a Variant of Structural Completeness, Technical University of Warsaw (Institute of Mathematics), Algebra Seminar, Warszawa  3.01.2012

78  Unification problems in Weakly Transitive Modal Logics  Applications of Algebra XVII, Zakopane 27 Fabruary - 4 March 2012

79. Almost Structural Completeness in some many-valued logics. Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XVII. Szklarska Poręba, 7–11.05.2012

80. Heyting algebras with One and with Two Galois connections, Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Smokovec (Vysoke Tatry), Slovak  Republic, September 2-7, 2012.

81. Unification of terms in Algebra and Logic, Summer School of Institute of Mathematics, (University of Silesia), Krynica 24-27.9.2012

82. Unification of terms in Equational Theories and in Logic, Matematický ústav Akademie Věd České Republiky, (Institute of Mathematics, Academy of Science of Czech Republic), Logic Seminar - Prof. Pavel Pudlak,  8 - 13.11.2012, Praha  12.11.2012

83  Representations of some lattice-based algebras with Galois Connections in terms of Rough setss  Applications of Algebra XVII, Zakopane,  4 -  9.03.2013

84. Consequence relations extending S4.3,  (with Piotr Wojtylak) ALCOP Algebra and Coalgebra meet Proof Theory,  Utrecht University (Holandia),  April 18-20, 2013

85.  Almost Structural Completeness in Quasivarieties and in Logic. Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XVIII,. Szklarska Poręba, 6–10.05.2013

86. Representations of Distributive Lattices,   University of Miskolc (Institute of Mathematics) Hungary, 19-26.05.2013

87   Regułowe rozszerzenia logik Diodorowskich (Inferential Extensions of Diodorean Logics)   Kolokwium Logiczne Katedry Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego (25-lecie  Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego), Wrocław 14–15.06.2013.

88.  Almost Structural Completeness, an algebraic approach. (with M. Stronkowski)   6th Conference on Topology, Algebra and Categories in Logic (TACL 2013), Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, July 28 - August 1, 2013 

89. The Andrzej Mostowski Centenary Conference, Warszawa,  11-13 October, 2013,    http://mostowski100.mimuw.edu.pl/doku.php

90  The lattice of modal consequence operations extending the logic S4.3 (plenary)  Applications of Algebra XVIII, Zakopane,  10 - 16 Marca 2014,

91.  Consequence Operations Extending Modal Logic S4.3. (Part I): Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XIX. Szklarska Poręba, 5–9.05.2014

92.  Direct product of l-algebras and filtering unification. An application to residuated lattices.:AAA 88, 88th Workshop on General Algebra,  Warszawa,  19–22.06.2014

93.  Admissible Rules and Almost Structural Completeness in some  Predicate Modal Logic:  Logic, Algebra and Truth Degrees, Vienna Summer of Logic, Vienna. 16- 19.07.2014,

94.Direct product of l-algebras and unification. Applications to residuated latticess, Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Stara Lesna, Slovakia,  September 6-14, .2014   

95Unification types in Heyting algebras, LX (60) Konferencja Historii Logiki, Kraków (UJ),21-22.10.2014

96. Admissible Infinitary Rules in Modal Logic I: Workshop on Admissible Rules and Unification II,  Les Diablerets, Switzerland, 30 January - 2 February 2015 

97  Structural Completeness in Products of some Modal Logics and in Relation Algebras  Applications of Algebra XIX, Zakopane,  10 - 16 March 2015

98.  Introduction to Projective Unification in Predicate Logics  (with P.Wojtylak).: Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki XX. Szklarska Poręba, 4–6.05.2015

99.  Projective Unification in Intermediate and Modal Predicate Logics  (with P.Wojtylak):  Topology, Algebra, and Categories in Logic 2015, Ischia (Italy) 21 - 26 June 2015[LOGIC GROUP]  [STRUCTURE]  [INSTITUTE OF MATHEMTICS]

[HOME PAGE]  [CV]  [PAPERS]   [RESEARCH]   [TEACHING]