INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 2582976
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl


Wojciech Dzik

 Curriculum Vitae[ZAKŁAD LOGIKI]  [STRUKTURA]  [INSTYTUT MATEMATYKI]

[STRONA GŁÓWNA]  [CV]  [PUBLIKACJE]  [BADANIA]  [DYDAKTYKA]