INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 258-29-76
e-mail:im@ux2.math.us.edu.plMy photo

Wojciech Dzik

Office address:
Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski
Bankowa 14
40-007 Katowice
Tel./Fax: (32) 258-29-76

Pokój: 587
Tel.: (32) 359-13-92
Email: wojciech.dzik(AT)us.edu.pl
In English [ENGLISH]

CV 
Publikacje
Badania[ZAKŁAD LOGIKI]  [STRUKTURA]  [INSTYTUT MATEMATYKI]

[STRONA GŁÓWNA]  [CV]  [PUBLIKACJE]  [BADANIA]  [DYDAKTYKA]