Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe
Informatyka na III i IV etapie edukacyjnym


Opis studiów:

Studia podyplomowe z e-learningiem szkolące pedagogów z wiedzy technologicznej, przygotowujące ich do wykorzystania narzędzi informatycznych podczas lekcji, do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, do przeprowadzania ciekawych dla ucznia lekcji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

Studia te mają charakter kwalifikacyjny, prowadzone będą przez zespół pracowników naukowo - dydaktycznych z Instytutu Matematyki oraz przy współpracy z nauczycielami III i IV etapu edukacyjnego.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania informatyki na III i IV etapie edukacyjnym, to jest w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjnych.

Studia nie zapewniają przygotowania pedagogicznego.

Zajęcia prowadzone będą w okresie 3 semestrów w trybie niestacjonarnym w wymiarze 355 godzin.
Większość godzin 236 - prowadzone w systemie e-leaningowym,
pozostałe godziny (119) będą realizowane w Instytucie Matematyki UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 14
oraz szkołach (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna).

Studia trwają 3 semestry.

Proponowane rozpoczęcie studiów:  październik 2018 r.

Miejsce i termin składania dokumentów zostaną podane później.
Swój zamiar studiowania mogą Państwo zasygnalizować wysyłając mail do kierownika studiów (adres na dole strony).

Studia są zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji:
Szczegółowy opis studiów
Program kształcenia
Siatka studiów
Efekty kształcenia
Opis modułów (sylabusy)

Informacje o studiach można również znaleźć na stronie:

http://kandydat.us.edu.pl/podyplomowe-studia-kwalifikacyjne-informatyka-na-iii-i-iv-etapie-edukacyjnym

Dodatkowych informacji udziela Kierownik studiów podyplomowych:
dr Anna Szczerba-Zubek
(e-mail: anna.szczerba-zubek@us.edu.pl)[ STUDIA PODYPLOMOWE] [ STRONA GŁÓWNA]