INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, tel./fax (+48 32) 258 2976

Dzwoniąc z zewnątrz,
numer wewnętrzny poprzedza się numerem (032) 359
e-mail: im@ux2.math.us.edu.plZAKŁAD BIOMATEMATYKI

pokój tel. wewn.
KIEROWNIK ZAKŁADU:
Dr hab. prof. UŚ Marta Tyran-Kamińska 563 21-90


PRACOWNICY:
Dr hab. Katarzyna Pichór 342 22-34
Dr Paweł Kozyra 548 BRAK
Dr Andrzej Tomski 548 BRAK
Dr Radosław Wieczorek 564 BRAK


DOKTORANCI:
Mgr Mateusz Falfus
Mgr Piotr Gwiżdż
Mgr inż. Paweł Klimasara
Mgr Kamil Kurzyca


MATEMATYCY ZWIĄZANI Z ZAKŁADEM:
Prof. dr hab. Ryszard Rudnicki
Dr Weronika Biedrzycka
Dr Jolanta Kazak
Dr Tomasz Kulpa
Dr Jolanta Socała

Terminy konsultacji

Tematyka badań naukowych:

Asymptotyczne zachowania się układów dynamicznych opisujących zjawiska przyrodnicze.
Modele dynamiki populacyjnej i ich własności.
Modelowanie stochastyczne zjawisk biologicznych i fizycznych.
Iterowane układy funkcyjne i fraktale.

Seminarium:

Biomatematyka - czwartek od 12:15 do 13:45.[STRUKTURA] [INSTYTUT MATEMATYKI]