Ryszard Rudnicki

Ryszard Rudnicki
Adres do korespondencji:
Instytut Matematyczny
Polskiej Akademii Nauk
Bankowa 14
40-007 Katowice
Tel./Fax: (032) 258-29-76

Pokój: 325
Tel.: (032) 258-22-33; (032) 253-71-64
Email: rudnicki@us.edu.plZainteresowania naukowe: biomatematyka - dynamika populacyjna, fizjologia, genetyka; teoria operatorów Markowa; równania różniczkowe cząstkowe; chaotyczne i ergodyczne własności nieskończenie wymiarowych układów dynamicznych; metody probabilistyczne w układach dynamicznych; fraktale.

CV oraz spis publikacji


[ZAKŁAD BIOMATEMATYKI]