<<Strona główna    <<Komentarz   <<Pojęcia podstawowe    <<Przykłady    <<Zadania

        Dana jest funkcja y=-x+2;     x należy do R

 1. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

 2.     3
      0
      2
     -2
 3. Punkt przecięcia osi Y z wykresu tej funkcji to:

 4. (0,-2)
  (0,2)
  (2,0)
  (-2,0)
 5. Funkcja ta jest:

 6. rosnąca
  nie rosnąca i niemalejąca
  stała
  malejąca
 7. Miejscem zerowym funkcji  jest x=-12 . Liczba b to:

 8. 4  -4
 9. Wykres funkcji y=3x+2 , dla x należące do zbioru R, przecina oś X w punkcie:

 10. (-2/3,0)
  (0,-2/3)
  (2/3,0)
  (0,2/3)
 11. Wykres funkcji y=-2x+3 , dla x należące do zbioru R, przecina oś Y w punkcie:

  (0,3)  (3,0)
 12. Które zdanie dotyczące funkcji liniowej y=2x-1, przy x należącym do R jest nieprawdziwe?

  funkcja jest rosnąca
  miejscem zerowym funkcji jest -1
  wykres funkcji przecina oś y w punkcie (0,-1)
  wartość funkcji dla argumentu jest równa 0
 13. Podaj wzór funkcji liniowej, której wykresem jest prosta równoległa do wykresu funkcji y=0,8x-4, gdzie x należy do R to:
  y= 0,8x+4
  y=-0,8x+4
  y= 8x-5
 14. Podaj wzór poniższego wykresu:

  y= x-1
  y=-x-1
  y=-x+1
  y= x+1
 15. Które z podanych przyporządkowań nie przedstawia funkcji określonej na zbiorze X o wartościach w zbiorze Y.
         
         

<<Powrót do początku strony    <<Komentarz   <<Strona główna    <<Pojęcia podstawowe    <<Przykłady    <<Zadania