MATEMATYKA FINANSOWA
I UBEZPIECZENIOWAStudia przeznaczone są dla absolwentów kierunków uniwersyteckich, politechnicznych i ekonomicznych, w których programie zawarte są podstawy matematyki wyższej. Celem studiów jest doskonalenie umiejętności przydatnych do pracy w różnych instytucjach finansowych, w tym bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych. Program studiów pokrywa zakres tematów egzaminu dla aktuariuszy organizowanego zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r.  (Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2054 oraz 2055 )wydanych na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
Wykładane przedmioty to:
Studia trwają dwa semestry
i są zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji:
  1. Plan studiów ("siatka")
  2. Opis studiów (zawierający warunki przyjęcia, warunki ukończenia i wysokość opłaty)
  3. Efekty kształcenia
  4. Opisy przedmiotów (sylabusy)Termin składania podań - upłynął.

Informacje dodatkowe będą  w tym serwisie lub będą do uzyskania
pocztą elektroniczną od kierownika studium
dr Marii Górnioczek


[ STUDIA PODYPLOMOWE] [ STRONA GŁÓWNA]