Dojazd do ChorzowaInformacja dla studentów dojeżdżających z Katowic
na zajęcia dydaktyczne
do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Centrum mieści się w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty. Do ŚMCEiBI można dojechać w następujący sposób:
autobusem przyspieszonym nr 840 - przystanek początkowy w Katowicach przy ul.Stawowej, czas dojazdu do Centrum Edukacji ok. 19 min.
autobusem zwykłym nr 632 – przystanek początkowy w Katowicach na placu Andrzeja, czas dojazdu do ul.Gwareckiej w Chorzowie ok. 35 min.
autobusem zwykłym nr 165 – przystanek początkowy na pętli autobusowej na górnym osiedlu 1000-lecia, czas dojazdu ok. 20 min.
tramwajem nr 11 – z centrum Katowic do przystanku Chorzów Wodociągi, czas dojazdu ok. 35 min.
Szczegółowy rozkład jazdy wraz z mapkami jest dostępny na stronie internetowej www.kzkgop.com.pl.
Opłata - zgodnie z taryfą KZK GOP (2 miasta).

Dojazd samochodem
Uwaga objazd!

mapa objazdu

[STRONA GŁÓWNA IM]