INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, tel./fax (+48 32) 258 29 76
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl

Dzwoniąc z zewnątrz,
numer wewnętrzny poprzedza się numerem (32) 359

ZAKŁAD TEORII PRAWDOPODOBIEŃSTWA


pokój tel. wewn.
KIEROWNIK ZAKŁADU:
Prof. dr hab. Katarzyna Horbacz 565 16-24
 
PRACOWNICY
Dr Dawid Czapla 566 21-91
Dr Krzysztof Łoskot 547 21-89
Dr Maciej Ślęczka 564
Dr Hanna Wojewódka-Ściążko 566 21-91
Mgr Joanna Kubieniec

Mgr Paweł Płonka

 
DOKTORANCI
Mgr Grzegorz Bytomski

Mgr Łukasz Rak

 
MATEMATYCY ZWIĄZANI Z ZAKŁADEM
Prof. dr hab. Tomasz Szarek
Dr Marian Podhorodyński 
Dr Tomasz Bielaczyc 
 
Pamiętamy o...
Prof. dr hab. Andrzej Lasota

Terminy konsultacji
Seminarium

Tematyka badań naukowych:

Asymptotyczne zachowania się układów dynamicznych opisujących zjawiska przyrodnicze.
Kryteria zbieżności iterowanych układów funkcyjnych występujących w teorii fraktali.
[STRUKTURA]  [INSTYTUT MATEMATYKI]