INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, tel./fax (+48 32) 258 2976

Dzwoniąc z zewnątrz,
numer wewnętrzny poprzedza się numerem (032) 359
e-mail: im@ux2.math.us.edu.plZAKŁAD RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH

homepage email tel. wewn. pokój
KIEROWNIK ZAKŁADU:
Prof. zw. dr hab. Tomasz Dłotko 1175 561


PRACOWNICY:
Prof. zw. dr hab. Jan Cholewa 1952 538
Dr hab. Radosław Czaja 1392 589
Dr Łukasz Dawidowski 1392 589
Dr Maria Kania-Błaszczyk 1126 550


PRACOWNICY EMERYTOWANI:
Dr Anna Cichocka
Dr hab. Prof. UŚ Jan Ligęza


MATEMATYCY ZWIĄZANI Z ZAKŁADEM:
Dr Joanna Napiórkowska
Dr Andrzej Turski 1919 344
Dr Konrad Wąs

Aktualny harmonogram konsultacji


Tematyka badań naukowych:

Teoria globalnych atraktorów półgrup generowanych równaniami cząstkowymi.

Własności rozwiązań równań ewolucyjnych.


Seminarium:

,,Dyssypatywne równania fizyki matematycznej'' - środa od 8.30 do 10.00.


Współpraca międzynarodowa:

Professor Jose Arrieta Algarra (Universidad Compluetense de Madrid, Spain)
Professor Alexandre N. de Carvalho (Universide de Sao Paulo, Brazil)
Professor Jan Chabrowski (The University of Queensland, Australia)
Professor Carlos Rocha (Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal)
Professor Anibal Rodriguez-Bernal (Universidad Complutense de Madrid, Spain)
Professor Chunyou Sun (Lanzhou University, China)
Professor Yejuan Wang (Lanzhou University, China).

[STRUKTURA] [STRONA GŁÓWNA]