INSTYTUT MATEMATYKI
Uniwersytet ¦l±ski
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

tel/fax (032) 258-29-76
e-mail:im@ux2.math.us.edu.pl 

dr hab. Justyna Sikorska, prof. U¦

Adres:
Instytut Matematyki
Uniwersytet ¦l±ski
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
Tel./Fax: (+48) 32 258 29 76

Pokój: 585
Tel.: (+48) 32 359 20 95
Email: justyna.sikorska@us.edu.pl

CV Publikacje
[ZAKŁAD RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH]  [STRUKTURA]  [STRONA GŁÓWNA]