Wyjazdy zagraniczne
aktualne informacje
Płatnościami za bilety zajmuje się Dział Współpracy z Zagranicą.
Oznacza to, że biuro obsługujące musi być wybrane w drodze przetargu.
Przetarg wygrało Bankowe Biuro Podróży "TravelBank" Sp. z o.o.
Od 7 grudnia 2017 roku rezerwacji biletów i wizowania paszportów należy dokonywać
wyłącznie w Bankowym Biurze Podróży „TravelBank” Sp. z o. o.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego są obsługiwani telefonicznie pod numerami:
oraz elektronicznie pod adresem:
    Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
Bilety będą dostarczane w formie elektronicznej na adres e-mail wyjeżdżającego
lub w wersji papierowej do macierzystych jednostek organizacyjnych uniwersytetu.
    Dostępna jest również strona internetowa/platforma on-line do samodzielnego wyszukiwania połączeń:
    Więcej informacji na temat procedury rezerwacji biletów oraz wizowania paszportów znajduje się na stronie:

[STRONA GŁÓWNA IM] | [Dział Współpracy z Zagranicą]