Punktacja czasopism
związana z oceną jednostki

Instytut Matematyki
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
tel./fax (+48)32-258-29-76
e-mail:im@math.us.edu.pl


Komunikat MNiSW (fragment wybrany przez prof. dr. hab. Tomasza Dłotko):

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma
z publikowanych wykazów za lata 2013-2016

czwartek, 26 stycznia 2017

Departament Nauki informuje, że zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154), opracowano wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych  za publikacje w tych czasopismach. 

Przy kompleksowej ocenie za lata 2013–2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126). W wykazie zamieszcza się wszystkie czasopisma naukowe, które zostały zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013–2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.


(Zapowiadał go także prof. dr hab. Maciej Sablik podczas posiedzenia Rady Instytutu Matematyki)

Link do komunikatu (i wykazów):

http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopism-naukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html

******************************************************************
Tekst opracowany przez wicedyrektorów IM:

Zgodnie z odpowiednimi komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego punkty za publikacje wydane w latach 2011 – 2015 należy obliczać zgodnie z poniższymi listami:

 1. Punktacja z 20 grudnia 2012 roku dotycząca publikacji z lat 2011-2012:
  https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_31733.html
 2. Punktacja z 17 grudnia 2013 roku dotycząca publikacji z roku 2013:
  https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html
 3. Punktacja z 31 grudnia 2014 roku (wraz ze zmianami z 27 marca 2015 r.) dotycząca publikacji z roku 2014:
  http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_20141231.html

  http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/obwieszczenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-25-marca-2015-r-o-sprostowaniu-bledow-w-zalaczniku-do-komunikatu-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-grudnia-2014-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html
 4. Punktacja z 23 grudnia 2015 roku dotycząca publikacji z roku 2015:
  http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html
  ze sprostowaniem
  http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html
 5. Punktacja z 9 grudnia 2016 r. dotycząca publikacji z roku 2016:
  http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najnowsza-lista-punktowanych-czasopism-na-2016-rok.html
Informację opracowali:
dr hab. Włodzimierz Fechner
dr hab. prof. UŚ Michał Baczyński
na podstawie
       http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/

Katowice, 2018-03-16
[STRONA GŁÓWNA]